เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษ ทรงสืบทอดราชบัลลังก์เป็นสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 โดยอัตโนมัติ หลังสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 สวรรคตด้วยพระชนมพรรษา 96 พรรษา

สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงสืบทอดราชบัลลังก์เป็น ‘สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3’ แต่จะต้องทรงตัดสินพระทัยเกี่ยวกับการเลือกใช้พระนามปัจจุบัน คือ “ชาร์ลส์” หรือพระนามที่เป็นชื่อกลางชื่อใดชื่อหนึ่งจากพระนามเต็มว่า “ชาร์ลส์ ฟิลิป อาร์เธอร์ จอร์จ”

ขณะที่เจ้าชายวิลเลียม ซึ่งกลายเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์ลำดับที่ 1 จะทรงเปลี่ยนพระอิสริยยศจากดยุกแห่งแคมบริดจ์เป็น “ดยุกแห่งคอร์นวอลล์” ซึ่งเป็นยศของพระบิดา ส่วนเจ้าหญิงเคทจะทรงเปลี่ยนพระอิสริยยศจากดัชเชสแห่งแคมบริดจ์ เป็น “ดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์” ด้านคามิลลา พระชายาของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ จะทรงได้รับอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีคามิลลา ซึ่งเป็นยศของคู่ครองกษัตริย์อังกฤษ

สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 จะทรงได้รับการสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งพระประมุขแห่งอังกฤษอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ ซึ่งจะจัดขึ้นที่พระราชวังเซนต์เจมส์ในกรุงลอนดอนต่อหน้าสภาการขึ้นครองราชย์ พิธีนี้กำหนดให้มีผู้เข้าร่วมกว่า 700 คน แต่จากกำหนดการที่จัดขึ้นในเวลาอันสั้นอาจทำให้มีผู้เข้าร่วมพิธีน้อยกว่าที่กำหนด เช่น ในปี 2495 ที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธได้รับการประกาศให้ดำรงตำแหน่งพระประมุขมีผู้เข้าร่วมพิธีราว 200 คน