มท.1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามน้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือประชาชนใน จ.ปทุมธานี เน้นย้ำให้เร่งระบายน้ำ อำนวยความสะดวกการสัญจรของพี่น้องประชาชน คาดว่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว

วันนี้ (9 ก.ย. 65) เวลา 09.00 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วม เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร้อยตำรวจเอก ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จากนั้น พลเอก อนุพงษ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ออกเดินทางไปตรวจการระบายน้ำ ณ สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิต (หลังตลาดรังสิต)

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม โดยได้รับรายงานสถานการณ์น้ำ จากพลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ว่าขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา พร้อมกับสั่งการให้ลดการระบายน้ำจากสู่พื้นที่รอบนอก และเร่งระบายน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันแม้ว่าจะมีฝนตกอยู่บ้าง แต่จากการบูรณาการความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สามารถรองรับและควบคุมสถานการณ์น้ำได้แล้ว ส่วนการระบายน้ำในชุมชนกำลังเร่งดำเนินการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กทยอยสูบน้ำออก เพื่ออำนวยความสะดวกให้การสัญจรของพี่น้องประชาชน คาดว่าจะกลับมาเข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวเน้นย้ำว่า ได้สั่งการให้จังหวัดปทุมธานี ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้ามาช่วยเหลือแล้ว โดยเฉพาะในบริเวณริมแม่น้ำ เนื่องจากมีระดับน้ำที่ใกล้เคียงกัน จึงต้องเร่งลดปริมาณน้ำเก่าในคลองและป้องกันน้ำใหม่เข้ามา หากปริมาณน้ำในคลองลดลงแล้ว สถานการณ์ในพื้นที่ที่มีปัญหาก็จะคลี่คลาย พร้อมทั้งให้เฝ้าระวังหากปริมาณน้ำฝนมากยิ่งขึ้น ได้สั่งการให้ส่วนราชการ ร่วมกับเทศบาลนครรังสิต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เตรียมพร้อมรับมือแล้ว สำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวว่าเครื่องสูบน้ำเสียนั้นได้ทำการประสานและเร่งแก้ไขให้สามารถสูบน้ำได้เต็มกำลัง ย้ำว่าหากต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำสามารถแจ้งเข้ามาได้ทันที กระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ส่วนปัญหาที่ประชาชนเดินทางสัญจรลำบากเนื่องจากน้ำท่วมนั้น ได้สั่งการให้นายกเทศมนตรีนครรังสิต เร่งให้ความช่วยเหลือ พร้อมวางแผนเผชิญเหตุ และเตรียมการรับมือ เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีต่อไป