สุรินทร์-PEA จัดกิจกรรม ปันยิ้ม อิ่มบุญ คืนความสุขสู่สังคม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ จังหวัดสุรินทร์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรม PEA ปันยิ้ม อิ่มบุญ คืนความสุขสู่สังคม ประจำปี 2565 มีนางสุภาพร จันทร์ประสิทธิ์ ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

โดยมีนางสาวลาวัลย์ อำพันธ์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา คณะผู้บริหาร คณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงาน และหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม โดยพันตำรวจตรีวิสูตร สายสุด ครูใหญ่ฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณ PEA ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

โดยกิจกรรมในวันนี้ PEA ได้ส่งมอบทุนสนับสนุนอาหารกลางวัน สนับสนุนสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนแบบเรียน เครื่องอุปโภค-บริโภค ของใช้ที่จำเป็น พร้อมดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนั้นเพื่อให้นักเรียน คณะครู และบุคลากรภายในโรงเรียน มีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น