ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แจ้งเปิดให้บริการ ถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้เท่านั้น แย้มหากมีสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเร่งฉีด สามารถเปิดได้ใน 1 วัน

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขอแจ้งเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเต็มรูปแบบเป็นเดือนสุดท้าย โดยจะให้บริการถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้เท่านั้น เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 walk-in ได้เลยครับ ส่วนเข็มกระตุ้น(booster doses ตั้งแต่เข็มที่ 3 เป็นต้นไป) มีให้บริการทั้งแบบ walk-in และจองคิวล่วงหน้าผ่านค่ายมือถือทั้ง 4 ค่าย เข้ารับบริการได้ที่ ประตู 2 เวลา 9.00-16.00 น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) #เปิดตลอดทั้งเดือนกันยา

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น มีความจำเป็นเพื่อคงระดับการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (กลุ่ม 608) และกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ขวบ

โดย กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้า การฉีดเข็มกระตุ้นตั้งแต่เข็มที่ 3 ขึ้นไป ไว้ที่ร้อยละ 60-70 ของประชากร แต่ขณะนี้ยังฉีดได้ประมาณ 50% จึงจำเป็นต้องบูสเตอร์วัคซีนให้มากขึ้นกว่านี้ ศูนย์ฯจึงเปิดให้บริการประชาชน เพื่อมาฉีดวัคซีนกระตุ้นในช่วงนี้จนถึงวันที่ปิดศูนย์ฯ

* แต่หากมีสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเร่งฉีดอีกครั้ง ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เตรียมการตามแผน “ปิดแต่พร้อมเปิด” ไว้แล้ว โดยสามารถจะเปิดศูนย์ฯ เพื่อให้บริการใหม่ได้ภายใน 1 วัน