ผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้การต้อนรับนาย U Chit Swe เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำประเทศไทยยืนยันถึงความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองทัพเมียนมา

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้การต้อนรับนาย U chit Swe เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำประเทศ ไทย ซึ่งเข้าเยี่ยมคำนับและแนะนำตัว ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย

การเยี่ยมคำนับฯ ครั้งนี้มีการหารือถึงความร่วมมือระหว่างทั้งสองกองทัพและความสัมพันธ์อันแนบแน่นซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้าในด้านที่เป็นประโยชน์ในหลายเรื่อง ทั้งในด้านการศึกษา การฝึก ความร่วมมือด้านกิจการชายแดน การพัฒนาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและขนบ ธรรมเนียมประเพณี ระหว่างกัน ในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิด และมีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์กันมาอย่างยาวนาน

ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวขอบคุณนาย U Chit Swe ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมคำนับในครั้งนี้ พร้อมยืนยันถึงความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองทัพเมียนมา ว่าจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกันต่อไป