หลังสื่อสังคมออนไลน์ได้โพสต์ แชร์ภาพ และข้อความ กรณีการก่อสร้างด่านลุมพินีเข้าเชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางราบบ่อนไก่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยตั้งคำถามว่าเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชน และจะเป็นการเพิ่มปัญหาจราจร รวมถึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นั้น

ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ชี้แจงว่า ด่านลุมพินีที่จะเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2567 มิได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทเอกชน อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบกับการจราจร รวมทั้งเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัย โดย กทพ. มิได้เสียค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการแต่อย่างใด ทั้งนี้ การเปิดให้บริการที่ด่านลุมพินีจะช่วยระบายและลดปัญหาการจราจรบริเวณถนนใกล้เคียง อาทิ ถนนพระรามที่ 4 ถนนสุขุมวิท ถนนวิทยุ รวมถึงช่วยลดปริมาณจราจรหน้าด่านฯ พระราม 4-2 อีกด้วย.