กองกำลังป้องกันชาติคาเรนนี KNDF ประกาศสามารถยึดฐานที่มั่นทหารเมียนมา ในเมืองลอยก่อว์ , เมืองดีมอโซว์ และ เมืองโมเบีย ได้จำนวน 20 ฐานที่มั่นในห้วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 แหล่งข่าวผู้นำระดับสูงของ KA เปิดเผยว่า กองกำลังป้องกันชาติคาเรนนี KNDF ร่วมกับ กองกำลัง KA , PDF และ กองกำลัง KNLA จากกองพลน้อยที่ 5 รัฐกะเหรี่ยง ได้สนธิกำลังในการเข้าโจมตีฐานที่มั่นทหารเมียนมา ในพื้นที่เมืองลอยก่อว์ , เมืองดีมอโซว์ , เมืองโมเบีย ล่าสุดสามารถยึดฐานที่มั่นทหารเมียนมาในเมืองชาดอว์ได้อย่างเบ็ดเสร็จ สำหรับพื้นที่เมืองมอว์ชี กองกำลังปฏิวัติก็สามารถควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมด หลังทหารเมียนมาได้พ่ายและหนีออกจากพื้นที่

สำหรับพื้นที่ในเมือง Loikaw กองกําลังปฏิวัติ Karenni กําลังดําเนินการโดยการปิดกั้นเมืองและครอบครองพื้นที่เมือง กว่าสามในสี่ของพื้นที่ ส่วนทหารเมียนมาที่ยังคงปักหลักต่อสู้กับกองกำลังปฏิวัติ ส่วนทางกองกำลังปฏิวัติคาเรนนี ได้ใช้ยุทธวิธีในการตัดเส้นทางส่งเสบียงทุกเส้นทาง ยกเว้นการส่งเสบียงทางอากาศเท่านั้น แต่มีหลายครั้งที่เสบียงของทหารเมียนมาที่ถูกทิ้งจากอากาศยาน ได้ถูกกองกำลังปฏิวัติยึดไว้ได้