สปป.ลาวเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำมันดีเซลขึ้นอีกครั้ง หลายปั๊มต้องขึ้นป้ายหยุดขายเพราะน้ำมันหมด เกิดภาพรถต่อคิวยาวเหยียดหน้าปั๊มในเวียงจันทน์ สมาคมน้ำมันฯแจงขาดแคลนช่วงสั้น เหตุโรงกลั่นประเทศเพื่อนบ้านหยุดสายการผลิตชั่วคราวกระทันหัน เชื่อปลายเดือนมกราคมทุกอย่างปกติ

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2567 สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า สปป.ลาวกำลังเผชิญการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลขึ้นอย่างกระทันหันในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน์ ทำให้สถานบริการน้ำมันหลายแห่งจำเป็นต้องขึ้นป้ายน้ำมันหมด เพื่อหยุดขายน้ำมันดีเซลแก่ลูกค้า ขณะที่สถานีบริการที่ยังพอมีน้ำมันดีเซลเหลือขายอยู่ ก็เกิดภาพรถยนต์จำนวนมากจอดต่อแถวยาวนับกิโลเมตร เพื่อรอคิวเข้าไปเติมน้ำมัน

ขณะที่ชุมชนออนไลน์ ต่างพากันตั้งคำถามว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงในลาว ส่วนใหญ่พากันหวาดเกรงว่าจะเกิด”บุนน้ำมัน” หรือภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นมาอีกครั้ง เหมือนที่เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2565

ด้าน เพจของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาว ได้เผยแพร่เอกสารแถลงการณ์ของสมาคมน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สลาว เรื่อง”สภาพการสนองน้ำมันเชื้อเพลิงใน สปป.ลาว” มีเนื้อหาโดยละเอียดดังนี้

แหล่งที่มาของน้ำมัน มาจากโรงกลั่นน้ำมันและผู้ส่งออกน้ำมันจากประเทศใกล้เคียง โดยเฉพาะประเทศไทยและเวียดนาม

มาถึงปัจจุบัน โรงกลั่นน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นแหล่งส่งน้ำมันให้กับลาว ได้มีการปิดบางสายการผลิตชั่วคราวอย่างกระทันหัน เพื่อปรับปรุงการผลิต ยกระดับมาตรฐานของน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งคาดว่าจะกลับมาผลิตตามปกติได้ในปลายเดือนมกราคม 2567

การปิดบางสายการผลิตอย่างกระทันหัน ทำให้การส่งออกน้ำมันไปยังประเทศรอบข้าง ซึ่งรวมถึงน้ำมันที่ส่งมายังลาวมีปริมาณลดลง และน้ำมันมีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล

จากการติดตามสภาพการนำเข้าน้ำมันตั้งแต่วันที่ 1-21 มกราคม 2567 มีการนำเข้าน้ำมันทุกชนิดรวม 106 ล้านลิตร แบ่งเป็นน้ำมันเบนซิน 21 ล้านลิตร น้ำมันดีเซล 80 ล้านลิตร และอีก 5 ล้านลิตรเป็นน้ำมันประเภทอื่น

ปริมาณการนำเข้าน้ำมันในเดือนมกราคม 2567 แม้ว่าต่ำลงเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2566 แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ส่วนใหญ่ อาจมีบางพื้นที่ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ความต้องการใช้มีมากกว่าปริมาณน้ำมันสำรองในคลัง โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล ทำให้ปั๊มน้ำมันส่วนหนึ่งต้องขึ้นป้ายหยุดขายน้ำมันดีเซลชั่วคราว เนื่องจากน้ำมันหมด จึงเกิดภาพรถที่ต่อแถวยาวเพื่อรอคิวเติมน้ำมันในบางปั๊ม สร้างความกังวลใจต่อสังคมว่า จะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำมันขึ้นเป็นวงกว้าง คล้ายที่เคยเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา