ลำปาง-ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนฝนตกหนักในพื้นที่เมืองรถม้าส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมพื้นที่อ.วังเหนือ 3 ตำบล 8 หมู่บ้านเดือดร้อนหนัก

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนฝนเกิดฝนตกในพื้นที่เขาสูงอ.วังเหนือ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2565 ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากล้นลำห้วยแม่เย็น ห้วยม่วง และห้วยแม่สุข ไหลลงสู่แม่น้ำวังท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน สถานที่ราชการ และสิ่งสาธารณประโยชน์ ใน 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วยต.วังซ้าย บ้านหัวทุ่ง ม.3 บ้านแม่สุขวังเหนือ ม.7 บ้านแม่สุขเหนือ ม.8 และบ้านแม่สุขป่าสัก ม.9 ต.วังทรายคำ บ้านดง ม.2 บ้านป่าฝาง ม.5 บ้านป่าสัก ม.7 ต.วังทอง และบ้านแม่เย็น ม.4

นายไพรัช ผมไผ ปลัดอำเภอวังเหนือ กล่าวว่า ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนางวนิดา ไชยศิริ นายอำเภอวังเหนือ พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอ.วังเหนือ สนง.ปภ.ลำปาง สาขาวังเหนือ ผู้บริหาร อปท.พื้นที่ประสบภัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกอส. ได้มอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า

ทั้งนี้ สนง.ปภ.จ.ลำปาง สาขาวังเหนือลงพื้นที่ตรวจสอบ น้ำป่าจากลำห้วยแม่สุข ได้ไหลเอ่อท่วม ถนน ไร่นา และบ้านเรือนของประชาชน บ้านแม่สุขวังเหนือ ม.7 ต.วังซ้าย จำนวน 25 ครัวเรือน บ้านแม่สุขเหนือ ม.8 ต.วังซ้าย จำนวน 1 ครัวเรือน และบ้านแม่สุขป่าสัก ม.9 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ รวม 26 ครัวเรือน

ในการนี้นายอำเภอวังเหนือ เจ้าหน้าที่อบต.วังซ้าย ฝ่ายปกครอง อปท.ท้องที่ ปภ.ลำปาง สาขาวังเหนือ แจ้งเตือนและอพยพคนและสิ่งของไปยังจุดปลอดภัย และอำนวยการด้านจราจร ขณะรายงานระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนความเสียหายด้านสิ่งสาธารณประโยชน์และด้านการเกษตรอยู่ระหว่างสำรวจ

เจ้าหน้าที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง รายงานว่า พยากรณ์อากาศ จ.ลำปาง วันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70% ของพื้นที่ ปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชม. สูงสุดในพื้นที่บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ต.แม่มอก อ.เถิน 61.0 มม. เทศบาลต.บ้านใหม่ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ 57.8 มม.บ้านหลวง ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน 46.0 มม. และที่บ้านทุ่งหลวง ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร 27.0 มม.

ลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้