จากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ของประเทศศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ (ศบภ. ทอ.)ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งประเมินพื้นที่เสี่ยงและวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศ

โดยในห้วงที่ผ่านมาพบว่าในพื้นที่ตำบลรางจระเข้อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าแม่น้ำน้อยมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา และได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนประมาณ 300 ครัวเรือน จำเป็นต้องหนุนพื้นบ้านในสูงขึ้นและวางกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำและหากเขื่อนเจ้าพระยายังมีการปล่อยน้ำเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างต้องเตรียมพื้นที่รองรับการเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุทกภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น

พลอากาศเอก นภาเดชธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ จึงสั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดกำลังพลอุปกรณ์สิ่งของบรรเทาทุกข์ และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน โดยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 พลอากาศโท ชัยนาทผลกิจ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือนทหารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ นำเจ้าหน้าที่และทหารกองประจำการลงพื้นที่ตำบลรางจระเข้อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมบรรจุกระสอบทรายจำนวน 3,000 ถุง เพื่อช่วยเหลือชุมชนและโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงในการเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมทั้งนำเรือท้องแบนและสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้น เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้

ทั้งนี้ กองทัพอากาศยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด โดยดำรงความพร้อมทั้งด้านกำลังพล เครื่องมือสิ่งของบรรเทาทุกข์และอากาศยาน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยบูรณาการความช่วยเหลือกับหน่วยเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเวลาและมีประสิทธิภาพสูงสุด