สมุทรปราการ-“ชนม์สวัสดิ์” ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า เป็น ประธาน มอบเงินเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบโควิด 19 เขตเทศบาลนครฯครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด-ปิดพร้อมมอบเงินเยียวยาให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตามที่ น.ส.ประภาพร อัศวเหม นายกมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ เป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้น

โดยมีนายสมนึก เตรณานนท์ นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหารงานเทศบาลฯเป็นผู้ดำเนินการแทน น.ส.ประภาพร อัศวเหม ที่ติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ ในงานนี้ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ยังได้ควักงบส่วนตัวจัดถุงยังชีพมามอบให้กับชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิดครั้งนี้อีกด้วย

สำหรับการมอบเงินเยียวยาในครั้งที่ 8 นี้ มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา จำนวนทั้งสิ้น 446 ราย ซึ่งร่วมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,338,000 บาท หากรวมงบประมาณเยียวยาตั้งแต่ครั้งแรกมาจนถึงครั้งที่ 8 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,235,000 บาท ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่คณะผู้บริหารงานเทศบาลฯได้เล็งเห็นความสนใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และอยากให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯได้ผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์ไปด้วยดีต่อไป