ดร.ญดา ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” (สถานฟื้นฟูสมรรถภาพเลิกยาเสพติดเอกชน ) นำทีมผู้บริหารบริษัทฯ นายภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการ และนายกันตพนธ์ แก้วมณี รองกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เข้าร่วมแสดงความยินดี และ ร่วมบริจาคสมทบทุนการสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสมองและไขสันหลัง เพื่อสนับสนุนด้านความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาส คล้ายวันสถาปนา “ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)” หรือ SME D Bank ที่ก้าวสู่ปีที่ 22 เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคาร SME Bank Tower

โดยได้รับเกียรติจาก นางสาว นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.),นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ (รองกรรมการผู้จัดการ(รับผิดชอบกลุ่มงานกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการ) , นายพิชิต มิทราวงศ์ (รองกรรมการผู้จัดการ) , นายชาตรี เวทสรณสุธี รองกรรมการผู้จัดการ ฯลฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นสถาบันการเงินของรัฐ ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรและพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจ SMEs พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วย ESG ยืนหยัด เพื่อเพิ่มศักยภาพกิจการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เติบโตสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้สถานฟื้นฟูสมรรถภาพเลิกยาเสพติดเอกชนในเครือของ “ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์” ก็ได้ยึดหลักและดำเนินนโยบายด้วยการปรับปรุงพัฒนาองค์กรในทุกด้านให้กิจการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน ด้วยมีความมุ่งมั่นที่จะส่งผู้เสพยาเสพติดกลับคืนสู่ครอบครัว ไม่หวนกลับมาเสพยาเสพติดอีก ตามหลักคิด “คืนคนรัก…กลับครอบครัว” โดยเปิดให้บริการดังนี้

1. ภูฟ้าเรสท์โฮม ถ.นิมิตรใหม่ กรุงเทพ

2. ภูฟ้าเรสท์โฮม อ.พาน เชียงราย

3. สวรรค์ อินเตอร์เนชั่นแนล อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์