ที่ ห้อง ศปก.สภ.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก มูลนิธิพระราหู โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ จัดกิจกรรมโครงการ “ใจถึงใจ ปันน้ำใจ”มอบทุนการศึกษาพร้อมถุงยังชีพ ให้กับบุตรธิดาข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับ ปริญญาตรี รวมจำนวน 35 ทุน รวมทั้ง ถุงยังชีพจากมูลนิธิพระราหู มอบให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.วัดโบสถ์ ตั้งแต่ระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ จำนวน 89 ชุดต่อมา ณ ห้องประชุม สภ.ชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มูลนิธิพระราหู โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษา พร้อมถุงยังชีพให้กับบุตรธิดาข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.ชาติตระการตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับ ปริญญาตรี รวมจำนวน 31 ทุน รวมทั้ง ถุงยังชีพ จากมูลนิธิพระราหู มอบให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.วัดโบสถ์ ตั้งแต่ระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ จำนวน 49 ชุด และมอบเงินสนับสนุนสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของสภ.ชาติตระการ อีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหูและคณะฯได้ร่วมเดินทางไปยังบ้านเลขที่ 10/1 ม.3 บ้านปากรอง ตำบล ชาติตระการ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจให้กับ ด.ช.เอ (นามสมมุติ) ที่ต้องสูญเสียบิดาและมารดา เนื่องจากบ้านถูกน้ำท่วมบริเวณชั้นล่างและทำให้ทั้งคู่ถูกไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่ง ด.ช.เอ เป็นเด็กเรียนดี ปัจจุบันอาศัยอยู่กับลุง ซึ่งมีฐานะยากจน ทั้งนี้ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู ได้มีความห่วงใยอนาคตการเรียนของ ด.ช.เอ จึงได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษา