บรรยากาศการเปิดงานส้มโอตำบลตาโกนและของดีเมืองจันทร์ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและผู้ปลูกส้มโอมีรายได้โดยตรง พร้อมผลักดัน ส้มโอพันธุ์ทับทิมตาดสยาม ให้ติดตลาดผลไม้ต่อไปซึ่งจัดที่บ้านตาด หมู่ที่ 6 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปอย่างคึกคักและสวยงามตระการตาอย่างยิ่ง

โดยมีนางรำที่แต่งชุดเผ่ากูยกว่า 300 คน ร่วมฟ้อนรำเพื่อโชว์อัตลักษณ์เครื่องแต่งกายประจำถิ่น พร้อมความรักความสามัคคีและการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังได้สืบสานรักษา