“THAI FIGHT” บุตลาดแดนมังกร ชูนโยบาย “THAI SPIRIT”ลงนามบันทึกข้อตกลง “MOU”กับบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีน ปูพรมเตรียมสร้างยิม ” THAI FIGHT”สุดยิ่งใหญ่ 10,000 ยิม ภายใน 5 ปี

“THAI FIGHT” โดย ดร. นพพร วาทิน ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร และ United Vansen Sports Management Co., Ltd โดย Mr. William Wu ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ลงนามความร่วมมือเชิงธุรกิจ โดยมี นางจิราพร สุดานิช กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยการประสานงานจาก นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร และนายฉัตรชัย เล่งอี้ ประธานและรองประธาน คณะอนุกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทยด้านค้าชายแดนด้านจีนตอนใต้

“THAI FIGHT” เป็นบริษัทจัดการแข่งขันมวยไทยอาชีพระดับโลกที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนโยบายหลักของบริษัทคือ “THAI SPIRIT” บ่งบอกความเป็นไทย และคนไทยเท่านั้น ที่จะทำได้ดีที่สุด เพราะมันคือจิตวิญญาณของคนไทย และ United Vansen Sports Management Co., Ltd เป็นบริษัทบริหารจัดการกีฬาชั้นนำอันดับต้น ๆ ของประเทศจีน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง ทั้งสองพันธมิตรได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์แบบครบวงจรอย่างเป็นทางการ

โดย “THAI FIGHT” ตกลงร่วมมือกับบริษัท nited Vansen” แต่เพียงผู้เดียว เพื่อร่วมกันส่งเสริมอุตสาหกรรมมวยไทยเข้าสู่ จีนแผ่นดินใหญ่ รวมถึงการจัดการแข่งขันมวยไทยระดับโลกในประเทศจีน พร้อมดำเนินการเปิดยิมมวยไทยทั่วประเทศจีน เพื่อฝึกอบรมตลอดจนปลูกฝังและคัดเลือกนักมวยไทยมืออาชีพที่เป็นชาวจีน รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจออกกำลังกายด้วยวิชามวยไทย ที่จะส่งผลให้ได้ทั้งเรื่องสุขภาพและศิลปะการป้องกันตัวอีกด้วย โดยตั้งเป้าจะเปิดยิมมวยไทย 10,000 ยิมภายในเวลา 5 ปี ซึ่ง Mr. William ได้กล่าวตอกย้ำด้วยความมั่นใจว่าเวลา 5 ปี ได้หลายหมื่นยิมแน่นอน

นอกจากนี้ในเวลาเดียวกันทั้งสองฝ่ายวางแผนที่จะผลักดันด้านลิขสิทธิ์กีฬา สื่อบันเทิงกีฬา รวมไปถึงอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์กีฬาต่าง ๆ ที่มีคุณภาพของประเทศไทย เครื่องดื่มชูกำลัง นอกจากนี้ยังเปิดตัวโครงการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจีน – ไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาในเชิงลึกของทั้ง 2 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในด้านวัฒนธรรม กีฬา การท่องเที่ยว และด้านอื่น ๆ

หลังจากพิธีลงนามทั้งสองฝ่ายยังได้หารือและวางแผนในเชิงลึกเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการจัดการแข่งขัน พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกีฬา และกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างละเอียด