เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 ที่โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้มีการจัดเวทีประชาคมชุมชนชาวบางแก้ว ภายใต้ชื่อ”รวมพลังคัดค้านไม่เอาการวางท่อก๊าซ” โดยมี ดร.ภัทรพล จำปารัตน์ อดีตนายก อบต.บางแก้ว เป็นตัวแทนชาวบ้าน และมีประชาชนชาวชุมชนบางแก้วประมาณ 70 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ที่เวทีประชาคมนอกจากจะมีตัวแทนและชาวบ้านเข้าร่วมแล้ว ได้มี นายเรวัต หุนารัตน์ ปลัดอำเภอบางพลี และนายสมาน อุลพรม เจ้าหน้าที่สำนักก่อสร้างทางกรมทางหลวงชนบท ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์และรับฟังปัญหาในครั้งนี้ด้วย

ภายในกิจกรรมนอกจากจะมีการหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาข้อดีข้อเสียของการวางแนวท่อก๊าซผ่านชุมชนบางแก้วแล้ว ยังได้มีการทำแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าว พร้อมจัดให้มีการติดสติกเกอร์แบบสอบถามว่าชาวบ้านได้ทราบหรือไม่ว่าจะมีการวางแนวท่อก๊าซผ่านชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านไม่ทราบ และไม่เห็นด้วยกับการวางแนวท่อก๊าซผ่านชุมชน และสุดท้ายหากมีการวางแนวท่อก๊าซชาวบ้านส่วนใหญ่อยากให้มีการวางท่อก๊าซผ่านแนวทะเล

ภายหลังกิจกรรม ตัวแทนชาวบ้านได้รวบรวมรายชื่อ ยื่นหนังสือต่อปลัดอำเภอเพื่อผ่านไปยังนายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี ในฐานะหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป