ผู้ว่าฯชัชชาติ ควงแอนนา เสือ เปิดโครงการไม่เทรวม จัดรถขยะแบบใหม่แยกเศษอาหาร-ขยะทั่วไป นำร่อง 3 เขต ก่อนขยายผลทั่วพื้นที่ ย้ำ ต้องเปลี่ยนขยะเป็นทรัพย์สินให้ได้

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2565 ที่ศูนย์อาหารสวนลุมพินี เขตปทุมวัน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) พร้อมคณะผู้บริหารกทม. หน่วยงานภาคีเครือข่าย และสำนักงานเขต ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ไม่เทรวม” โดยมีนางสาวแอนนา เสืองามเอี่ยม Miss Thailand Universe 2022 ร่วมกิจกรรม

นายชัชชาติ กล่าวว่า การแยกขยะเป็นเรื่องที่ประชาชนพูดมานานแล้ว เมื่อแยกขยะแล้ว ขยะจะมีคุณค่าขึ้นมาทันที การแยกขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป จะสามารถนำมารีไซเคิลและใช้งานใหม่ได้สะดวกขึ้น แต่ที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากแยกขยะแล้ว แต่สุดท้ายกทม.ก็เอามารวมที่รถ ทำให้ประชาชนหมดหวัง ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเริ่มเป็นกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ต้นน้ำคือประชาชนแยกขยะ กลางน้ำ คือกทม.จัดเก็บขยะแบบแยกด้วย และปลายน้ำมีการจัดการรขยะที่แยกมาอย่างเป็นระบบ

นายชัชชาติ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาเรามีการจัดการขยะเป็นหมื่นล้านบาท และเสียเงินไปกับการศึกษากว่าสี่พันล้านบาทต่อปี เราใช้เงินไปกับเรื่องขยะมหาศาล วันนี้ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้เปลี่ยนขยะเป็นทรัพย์สินให้ได้ โดยจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไป คือ การทำแบบจำลองก่อน ใน 3 เขต ได้แก่ ปทุมวัน พญาไท และหนองแขม เพื่อดูว่ารูปแบบที่ทำได้ผลดีหรือไม่

หากมั่นใจใน 3 เขต แล้วก็จะขยายผลต่อไป ตอนนี้การเปลี่ยนขยะให้เป็นทรัพย์สิน ทั้งโลกเขาทำกันมาแล้ว เราต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ เริ่มจริงจังทั้งเอกชน รัฐ และประชาชน ไม่ได้ทำแค่เอาหน้าในวันนี้ แต่ต้องตามดูความก้าวหน้าทุกอาทิตย์ และลงไปแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

นายชัชชาติ กล่าวอีกว่า ตอนนี้ยังมีค่าเก็บขยะอยู่ ตนกำลังคิดว่าหากมีการแยกขยะอย่างจริงจัง เราจะลดอัตราค่าเก็บขยะให้ หรืออาจจะมีปุ๋ยหมักให้ทุกเดือน หรือจะมีสติกเกอร์ติดหน้าบ้านว่าบ้านหลังนี้ร่วมมือในการพัฒนาเมืองให้ดีขึ้น ถึงแม้จะไม่ใช่ตัวเงินหรือสิ่งของ แต่เป็นความภาคภูมิใจว่าเราร่วมทำให้เมืองดีขึ้น อนาคตเมื่อระบบเข้าเต็มที่อาจมีคนบางกลุ่มที่ไม่ยอมแยกขยะ คุณก็ต้องจ่ายค่าเก็บขยะแพงขึ้น โดยกทม.ก็ต้องไปออกแบบแรงจูงใจให้เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้คนมาร่วมกับเราด้วย

โครงการไม่เทรวม เป็นโครงการรณรงค์แยกขยะเศษอาหาร ออกจากขยะทั่วไป ซึ่งเป็นนโยบายของผู้ว่าฯ กทม.ในการสร้างต้นแบบการแยกขยะ ต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบวงจร เพื่อลดปัญหาขยะปลายทาง ผ่านการแยกขยะและลดการเกิดขยะต้นทาง โดยงานวันนี้มีการเปิดตัวรถขยะแบบใหม่ที่มีพื้นที่จัดเก็บเศษอาหาร 2 ประเภท ได้แก่ รถอัดท้ายที่ต่อเติมส่วนจัดเก็บขยะเศษอาหาร และรถขยะเปิดข้างเพื่อจัดเก็บขยะเศษอาหาร เพื่อแยกขยะเศษอาหารออกจากขยะประเภทอื่น ซึ่งจะออกวิ่งรับขยะที่ไม่เทรวม ในพื้นที่นำร่อง 3 เขตดังกล่าว

โครงการไม่เทรวมแบ่งออกเป็น 3 ระยะ เพื่อติดตามประเมินและปรับปรุงแก้ไข ระยะที่ 1 เดือนก.ย.-ต.ค. ช่วงนำร่อง กำหนด 1 เขต 1 เส้นทาง จากนั้นระยะที่ 2 เดือนพ.ย.-ธ.ค. จะขยายเป็นเก็บทุกเส้นทางในระดับแขวง และระยะที่ 3 เดือนม.ค.- มี.ค. จะขยายทั่วทั้งพื้นที่ 3 เขตนำร่อง โดยจัดเก็บขยะเศษอาหารคนละเวลากับการเก็บขยะทั่วไปปกติ ทั้งนี้ ขยะเศษอาหารที่จัดเก็บได้ สำนักงานเขตรวบรวมส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ อ่อนนุช เพื่อหมักเป็นก๊าซผลิตไฟฟ้า และในปี 2566 จะเริ่ม 3 เส้นทางนำร่องและระดับแขวงในพื้นที่อีก 47 เขตที่เหลือต่อไปด้วย