กระทรวงแรงงาน เผย อิสราเอล ให้สิทธิประโยชน์เยียวยาตัวประกันแรงงานไทย รายละ 9.4 หมื่น รับรายเดือนอีก 6.4 หมื่น นาน 6 เดือน ขณะ 30 พ.ย. กลับไทยชุดแรก 17 คน ถึงสุวรรณภูมิ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เดินทางเข้าเยี่ยมแรงงานไทยในอิสราเอลที่ได้รับการปล่อยตัวทั้ง 17 ราย พร้อมกับคณะของ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายกิตติ์ธนา ศรีสุริยะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าเยี่ยมแรงงานด้วย ณ โรงพยาบาล Shamir Medical Center ประเทศอิสราเอล

นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้พบปะพูดคุยพร้อมให้ข้อมูลกับแรงงานไทยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถูกจับกุมตัว ซึ่งทุกรายจะได้รับเงินช่วยเหลือก้อนแรก จำนวน 10,000 เชเกล (1 นิวเชเกลอิสราเอล = 9.4361 บาทไทย) ในรูปแบบบัตรเงินสด ซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วโลก รวมถึงช่วง 6 เดือนแรกจะได้รับเงิน 6,900 เชเกลรายเดือน รวมถึงหากแรงงานประสบปัญหาด้านร่างกาย หรือจิตใจ ขอให้ไปพบแพทย์ พร้อมใบรับรองแพทย์มายื่นให้อิสราเอล เพื่อประกอบการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือรายเดือนหลังจาก 6 เดือนแรก โดยแต่ละรายจะได้รับเงินไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการประเมินด้วย

ทั้งนี้ แรงงานไทยที่ได้รับการปล่อยตัวทั้ง 17 ราย จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ด้วยสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LY 081 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 12.05 น.