ป.ป.ส. ดูงานเกาหลีใต้ เสริมยุทธวิธีงานยาเสพติด พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การข่าว

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) และคณะผู้บริหาร

เดินทางศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยในห้วงเช้า คณะผู้แทนฯ ได้หารือข้อราชการกับคณะผู้แทนศุลกากร ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน นำโดย นาย คิม คยู ชิน หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทาง โดยคณะฯ ได้เยี่ยมชมระบบการตรวจคนเข้าเมือง ณ แผนกวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทาง (Passenger Intelligence Analysis) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจคือ การได้รับทราบถึงระบบการแจ้งเตือนของสายการบินก่อนการเดินทางเข้าประเทศ


โดยจะมีการส่งสัญญาณเตือนมายังห้องควบคุมของส่วนวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทาง ที่มีระบบกล้องวงจรปิดในการติดตามพฤติการณ์ของผู้ต้องสงสัย หากพบว่า มีพฤติการณ์น่าสงสัย จะส่งเจ้าหน้าที่ภาคพื้นลงไปควบคุมตัวเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนในขั้นต่อไป


ต่อมาคณะฯ ได้เยี่ยมชมแผนกตรวจสอบสินค้าขาเข้า (Express Cargo Clearance Bureau) ซึ่งเป็นศูนย์ตรวจสอบสินค้าที่ส่งมาจากบริษัทขนส่งทางอากาศทั้งที่เป็นบริษัทต่างชาติ และของเกาหลีใต้เอง โดย บริษัทดังกล่าว มีระบบคัดแยกพัสดุ/สินค้าของตนเองแต่ต้องได้รับการตรวจสอบผ่านระบบ scan บาร์โค้ด และเครื่อง x-ray ของศุลกากร ซึ่งหากสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ไม่ตรงกับข้อมูลในบาร์โค้ดก็จะต้องถูกส่งตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ในห้วงบ่ายคณะฯ ได้หารือข้อราชการกับคณะผู้แทนตำรวจน้ำ (Korean Coast Guard)

นำโดย นาย จอง บองฮุน ผู้บัญชาการตำรวจน้ำ และได้รับฟังบรรยายสรุปโครงสร้างหน่วยงาน กรมตำรวจน้ำนั้นแบ่งออกเป็น 6 สำนัก 32 แผนก มีอัตรากำลังรวมทั้งหมด 14,000 คน มีหน้าที่หลักในการรักษาอธิปไตยของประเทศ ป้องกันการก่อการร้าย ป้องกันภัยพิบัติทางทะเล รวมถึงดูแลเรื่องการเดินเรือและชาวประมง นอกจากนี้ ยังมีหน่วยปฏิบัติการจู่โจมพิเศษทางทะเล (South Korean Coast Guard’s Special Sea Attack Team:SSAT) ทำหน้าที่ป้องกันรักษาอธิปไตยของประเทศทางทะเลอีกด้วย

 

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ขอบคุณคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของเกาหลีใต้ ที่ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนไทยเป็นอย่างดี และยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการควบคุมยาเสพติด รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษของ

สำนักงาน ป.ป.ส. โดยการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมหารือฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการขยายความร่วมมือด้านการควบคุมยาเสพติดกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของเกาหลีใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศุลกากร และตำรวจน้ำ รวมถึงเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวสำคัญให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อีกทั้งการเยี่ยมชมการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และรูปแบบการฝึกอบรมยุทธวิธีที่จะสามารถนำมาปรับใช้กับโครงการพัฒนาวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ ของ สำนักงาน ป.ป.ส. และโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดอื่น ๆ ต่อไป