นครราชสีมา – ชาวไร่อ้อยโคราชทวงเงินรัฐบายจ่ายค่าชดเชยตัดอ้อยสดตันละ 120 บาท เพราะต้นทุนค่าแรงงานแพง หากไม่จ่ายก็ต้องเผา

จากกรณีที่ทางรัฐบาล จะจ่ายเงินชดเชยค่าตัดอ้อยสดตันละ 120 บาท ที่จะสมทบให้เป็นค่าตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรยังไม่ได้รับเงินชดเชยดังกล่าว ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากปัญหาค่าแรงงานที่ใช้ในการตัดอ้อยสดซึ่งเกษตรได้จ่ายไปแล้วและถือว่าเป็นต้นทุนในการผลิต ซึ่งถ้าหากรัฐบาลยังไม่ไม่มีความชัดเจนในการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวอาจทำให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยต้องหันกลับไปใช้วิธีเดิมคือการเผาอ้อยก่อนตัดเพื่อลดต้นทุนซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 ได้

นางสุวิภา เชิงจอหอ อายุ 62 ปี และ นางอัมพวัน ดาราวรรณรัตน์ อายุ 49 ปี เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ในตำบลนิคม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา บอกว่า หลังจากที่ทางรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยค่าตัดอ้อยสด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนั้น ในปัจจุบันนี้ เกษตรกรยังไม่ได้ ตนเองจึงอยากติดตามทวงถามเงินค่าตัดอ้อยสดของเกษตรกรตันละ 120 บาท จึงอยากจะวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ และรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งเบิกจ่ายเงินส่วนต่างที่เกษตรกรจะได้รับตามสัญญาที่มีต่อกันเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยด้วย เพราะการตัดอ้อยสดมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการเผาอ้อย แต่หากรัฐบาลไม่ช่วยเหลือ เกษตรกรอาจจะหันมาเผาอ้อยที่ตัดได้เร็วกว่า.

โดย…ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ//นครราชสีมา