ไทวัสดุ ผู้นำธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน ภายใต้ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำพันธกิจการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เดินหน้าพัฒนาชุมชนผ่านความเชี่ยวชาญเรื่องวัสดุก่อสร้างและงานช่าง ร่วมออกแบบและสร้างอาคารห้องน้ำให้แก่ที่ว่าการอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท เพื่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน โดยได้มาตรฐานความปลอดภัยตามหลักการออกแบบสะดวกเพื่อทุกคน เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้พิการและผู้สูงอายุ

โดยใน “พิธีส่งมอบอาคารห้องน้ำเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคนในชุมชน” ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จันได้รับเกียรติจาก นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน เป็นผู้แทนรับมอบ รวมถึงนายเสกสรร จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน นางณิชกมล จอมเขียว นายกสโมสรโรตารี่แม่จัน นายสายัณย์ ขัติยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน และแขกผู้มีเกียรติทั้งในภาคส่วนราชการ เอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการส่งมอบครั้งนี้กว่า 100 ท่าน

นางสาวชุติพร คงเจริญสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ไทวัสดุ ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างที่มีสินค้าหลากหลายตอบโจทย์ทุกงานก่อสร้าง พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคาร จึงเร่งเดินหน้ายกระดับและพัฒนาชุมชนโดยรอบผ่านศักยภาพดังกล่าวเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่คนในสังคมตามเจตนารมณ์ของเซ็นทรัล รีเทล ในการเป็นองค์กรค้าปลีกต้นแบบรายแรกของไทยด้านความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยล่าสุดได้เข้าไปสร้างอาคารห้องน้ำหลังใหม่ให้แก่ที่ว่าการอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ กว่า 1,000 คน ต่อเดือน รวมถึงทุกๆ วันศุกร์จะมีงาน “แม่จันถนนคนเดิน – ถนนคนดอย” ซึ่งยอดผู้เข้าใช้บริการพื้นที่ของที่ว่าการอำเภอ และใช้บริการห้องน้ำยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกถึง 2 เท่า

“เมื่อปลายปี 2565 ไทวัสดุได้ขยายสาขามาที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ทีมงานไทวัสดุจึงมีโอกาสได้ลงพื้นที่และทำงานร่วมกับคณะที่ว่าการอำเภอแม่จัน จึงทราบถึงปัญหาเรื่องห้องน้ำสาธารณะไม่เพียงพอกับจำนวนประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ทำให้ไทวัสดุร่วมมือกับที่ว่าการอำเภอแม่จันในการร่วมออกแบบและปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะบริเวณที่ว่าการอำเภอ บนพื้นที่กว่า 60 ตารางเมตร โดยได้ทีมงานไทวัสดุที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องวัสดุก่อสร้างและการก่อสร้างเข้ามาช่วยตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจหน้างาน คัดเลือกวัสดุก่อสร้าง และสินค้าสุขภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับห้องน้ำทั้งหมด 10 ห้อง รวมถึงห้องน้ำผู้พิการและผู้สูงอายุให้มีความปลอดภัยตรงตามมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เช่น การสร้างทางลาดเพื่อรถวีลแชร์ การติดตั้งประตูเลื่อน และการติดตั้งอุปกรณ์เสริมอย่างราวจับภายในห้องน้ำ

ซึ่งในพื้นที่อำเภอแม่จัน ได้มีไทวัสดุ สาขาแม่จัน เปิดให้บริการในรูปแบบโมเดลธุรกิจ Blue format สร้างการเข้าถึงในแหล่งชุมชนด้วยโมเดลพื้นที่ขนาดเล็ก เน้นผลิตภัณฑ์กลุ่มก่อสร้าง ฮาร์ดแวร์ สุขภัณฑ์ เจาะกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ประกอบการ SMEs นับเป็นสาขาแห่งที่ 2 ในจังหวัด ซึ่งมีไทวัสดุ สาขาเชียงราย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงราย เปิดนำร่องก่อนหน้านี้

“ทั้งนี้ไทวัสดุจะยังคงผลักดันนโยบายและโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยในทุก ๆ ด้าน พร้อมตอกย้ำพันธกิจที่จะอยู่เคียงข้างและสร้างความสุขให้คนไทยตลอดไป” นางสาวชุติพรกล่าวปิดท้าย