“เสรี ศุภราทิตย์” เตือน 3 เดือนนี้ มีโอกาสเจอฝน100 ปี ห่วงกรุงเทพฯ ปริมณฑล องค์การนานาชาติฯ ขึ้นโค้ดเรดเตือนไทยจมหายจากแผนที่โลกแบบ100 เปอร์เซ็นต์ ปี 2100 ฝากรัฐบาลเร่งป้องกัน

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ม.รังสิต และคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ออกมาเตือนช่วงเดือน ก.ย. – ต.ค. – พ.ย. 3 เดือนนี้ ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนตกหนักมากขึ้น และระยะเวลายาวขึ้น ไม่รู้พายุจะเข้าช่วงไหน จากที่กรมอุตุฯ คาดการณ์ปีนี้พายุอาจจะเข้าไทย 2-3 ลูก อาจมีโอกาสเป็นฝนในรอบ 100 ปี ดูจากสถานการณ์ฝนที่กรุงโซล เกาหลีใต้ เป็นฝนในรอบ 80 ปี ซึ่งหนักมาก

กรุงเทพฯ สมัย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง เป็นผู้ว่าฯ ก็เคยมีฝนตกในรอบ 100 ปี ปัจจุบันโอกาสจะเกิดฝนตกแบบนั้นมีมาก หลายประเทศในโลกพบว่ามีฝนมากผิดปกติ

ฉะนั้นสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 54 มีโอกาสเป็นไปได้สูง เพราะปริมาณน้ำฝนเท่ากัน แต่ลักษณะการท่วมแตกต่างจากปี 2554 ที่มาเร็วจากน้ำหลากและระบายน้ำจากเขื่อนใหญ่ แต่ปีนี้มาจากน้ำฝน แนวพายุเข้าที่อาจจะเลื่อนมาภาคกลาง จะทำให้น้ำเต็มทุ่งจนล้นเข้ามาท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ

เขื่อนป่าสักฯ น้ำจะเต็มเขื่อน ต้องระบายน้ำมาฝั่งตะวันออก ไปทางคลองรังสิต และทางฝั่งตะวันตก น้ำล้นคลองพระยาบรรลือเมื่อไหร่ ดังนั้นให้คนกรุงเทพฯ เตรียมตัวป้องกันไว้ก่อน เพราะพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล พื้นที่หน่วงน้ำมีน้อย

เดือน ก.ย. – ต.ค. – พ.ย. ฝนตกหนักมากจริงๆ และตกยาวนานด้วย ส่วน พายุที่จะเข้ามาอาจจะรู้ล่วงหน้าได้ประมาณ 10 วัน ปริมาณฝนจะตกเท่าไหร่ พื้นที่ลุ่มทุ่งเจ้าพระยา พื้นที่รับน้ำหน่วงน้ำ ชาวนาจะเก็บเกี่ยวข้าวได้หมดใน 15 วันหรือไม่

รัฐบาลจะต้องทำฉากทัศน์ จำลองสถานการณ์ล่วงหน้าไว้หลายๆแบบ นำข้อมูลมาแจ้งประชาชนให้เข้าใจ จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ประท้วง เวลาเปิดประตูระบายน้ำ แต่ประชาชนไม่อยากให้เปิด

นอกจากนั้น อีก 78 ปี องค์การนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก ทำแผนที่ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า จะจมหายไปจากแผนที่โลก ในปี คศ.2100 แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อน

ตอนนี้มีการขึ้นรหัสโค้ดเรดเป็นสีแดง เตือนประเทศไทยแล้ว ถ้ารัฐบาลยังไม่ตัดสินใจทำอะไรป้องกัน ก็ต้องเตรียมย้ายเมืองหลวงได้เลย ถ้าตัดสินใจวันนี้ต้องใช้เวลาอีก 30 ปีกว่าจะแก้ไขได้ อย่างเนเธอร์แลนด์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ทำการป้องกันไว้ตั้งแต่ 30 ปีที่แล้ว ปัจจุบันเขาถึงเพิ่งทำเสร็จ

ทั้งนี้ อาจารย์เสรี ศุภราทิตย์ ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ม.รังสิต เคยออกมาเตือนน้ำท่วมปี54 มาแล้วครั้งนั้นหลายคนยังไม่เชื่อว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ สุดท้ายหนักจริงๆ