ชลบุรี-ผู้ว่าฯชลบุรีผนึกกำลัง ลุยจัดระเบียบสังคมกวาดล้างอาชญากรรม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

เมื่อเวลา 21.30 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี พันเอกจักรพงศ์ พันธุ์มงคล รอง ผอ.รมน.จว.ชลบุรี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอสัตหีบ เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกว่า 450 นาย ร่วมพิธี

ด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ได้มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่อง ได้แก่ 1.ยาเสพติด 2.การค้ามนุษย์ 3.การครอบครองและพกพาอาวุธปืน 4.การพนัน 5.การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และ 6.สถานบริการและสถานบันเทิง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยจัดชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองขึ้นในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ จังหวัดชลบุรีจึงได้เปิดปฏิบัติการ (Kick off) พร้อมกันทั้งจังหวัดในวันนี้ โดยได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กอ.รมน. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมถึงหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการการปฎิบัติร่วมกันในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล การควบคุมสถานบริการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และดูแลความปลอดภัยในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข และมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตามปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว ขอให้แจ้งเบาะแสมายังศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง และผู้ร้ายสำคัญ หรือโทรศัพท์สายด่วน 1195 พร้อมกับขอความร่วมมือจากประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคม ได้ร่วมกันใช้มาตรการทางสังคม กดดันผู้กระทำผิดให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางกฎหมายจากเจ้าหน้าที่รัฐ ในการขยายผลปราบปรามจับกุมอย่างจริงจัง พร้อมทั้งร่วมกันให้ข้อมูลข่าวสาร หรือเบาะแสเพิ่มเติม เกี่ยวกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น ผ่านทาง ตู้ ปณ. 1111 รวมทั้ง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่าน หมายเลข 1599

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชลบุรี ที่ได้เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ ในการปฏิบัติภารกิจระดมกวาดล้างการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอให้ปฏิบัติภารกิจลุล่วง เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง