เผาทำลายยาเสพติดของกลางกว่า 32 ตัน มูลค่ากว่า 29,000 ล้านบาท

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานในพิธีเผาทำลายาเสพติด รวมน้ำหนักกว่า 32,194 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 29,000 ล้าบาท โดยมีคณะสื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด กองทัพบก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

จัดกิจกรรม ทำลายยาเสพติดของกลาง โดยมีปริมาณยาเสพติดของกลางที่ทำลาย จำนวนกว่า 32,194 กิโลกรัม จาก 120 คดี มูลค่ารวมกว่า 29,000 ล้านบาท ซึ่งมี เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ที่มีน้ำหนักมากสุดกว่า 21,270 กิโลกรัม รองลงมา คือ เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) น้ำหนักกว่า 9,396 กิโลกรัม เฮโรอีนน้ำหนักกว่า 561 กิโลกรัม ยาอี น้ำหนักกว่า 89 กิโลกรัม และฝิ่นน้ำหนักกว่า 278กิโลกรัม

นอกจากนี้ ยังมีวัตถุออกฤทธิ์ น้ำหนักกว่า 600 กิโลกรัม เลขาธิการฯ กล่าวต่อว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการขจัดยาเสพติดให้หมดไปทุกรูปแบบโดย ปราบปรามผู้กระทำผิดและยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก

ซึ่งของกลางเหล่านั้นผ่านการตรวจพิสูจน์จากสถาน ตรวจพิสูจน์ทั่วประเทศว่าเป็นยาเสพดิดและทำลายเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้มีการทำลาย ของกลางถึง 2 ครั้ง คือครั้งที่ 53 จำนวนกว่า 40 ตัน และครั้งที่ 54 คือ ครั้งนี้อีกจำนวนก แล้วกว่า 72 ตัน