เมื่อเวลาประมาณ 7.30 น. วันที่ 29 สิงหาคม 65 ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เกิดปรากฏการณ์ เมฆอาร์คัส Arcus หรือเมฆกันชน ซึ่งเกิดขึ้นไปทั่วบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ทำให้มีผู้คนต่างออกมาเก็บภาพไว้ได้ในหลายมุมหลายรูปแบบ ก่อนที่จะเกิดฝนตกหนัก เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยพบเจอได้บ่อยนัก สร้างความตื่นตาและประหลายใจจนทำให้ในขณะนี้เมื่อเปิดไปในApplication Facebook จะพบว่ามีผู้ใช้ Facebook ต่างโพสต์ปรากฏการณ์ดั่งกล่าวเป็นจำนวนมาก

เมฆอาร์คัส (Arcus) หรือเรียกว่า เมฆกันชน หรือ shelf cloud อยู่บริเวณฐานเมฆ และมีลักษณะโค้งเหมือนกันชนหน้ารถ จะเป็นปฏิกิริยาของเมฆฝนที่จะมีลักษณะโค้งลงมาใกล้พื้นดิน โดยเมฆอาร์คัสจะมี 2 แบบ คือ Roll รูปร่างม้วนแบบหลอด และ Shelf คือรูปร่างเป็นชั้น สำหรับเมฆอาร์คัส (Arcus) ไม่มีอันตรายโดยตรง แต่เนื่องจากอาร์คัสเป็นส่วนหนึ่งของเมฆฝนฟ้าคะนอง จึงมีความเสี่ยงจากฟ้าผ่าแฝงอยู่ โดยเฉพาะฟ้าผ่าแบบบวก (positive lighting) ซึ่งสามารถผ่าออกมาไกลจากตัวเมฆได้หลายกิโลเมตร อย่างไรก็ตาม บริเวณฐานกลุ่มเมฆจะเป็นลมกด ซึ่งปรากฏการณ์อาร์คัสก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่าย ๆ