พิษพายุโซนร้อนหมาอ๊อน ปภ.รายงาน 11 จังหวัดยังอ่วม โดนน้ำท่วม ซ้ำ 12 จว.ประสบวาตภัย เร่งประเมินความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.65 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อน “หมาอ๊อน” (MAON) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก และที่ผ่านมาพบว่าหลายพื้นที่มีปริมาณฝนตกสะสมมากกว่า 150 มิลลิเมตร และปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสาขามีปริมาณมากในบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล รวมถึงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 1500 – 1800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่เฝ้าระวัง ระหว่างวันที่ 24 – 30 ส.ค.

ซึ่งในระหว่างวันที่ 24 -28 ส.ค.มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 21 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่อนสอน ลำปาง ตาก เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี อุดรธานี บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา เลย จันทบุรี สระแก้ว นครนายก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง เพชรบุรี ปราจีนบุรี กระบี่ และภูเก็ต รวม 47 อำเภอ 162 ตำบล 621 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 19,630 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (เชียงราย)

ปัจจุบันยังยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี อุดรธานี บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา นครนายก พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง รวม 23 อำเภอ 106 ตำบล 405 หมู่บ้าน

ดังนี้ 1.ลำปาง เกิดฝนตกหนักน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ อ.แม่พริก รวม 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

2.เพชรบูรณ์ เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อ.เมืองเพชรบูรณ์ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

3.อุบลราชธานี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อ.เมืองอุบลราชธานี รวม 1 ตำบล 8 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 72 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำยังทรงตัว

4.อุดรธานี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อ.พิบูลย์รักษ์ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

5.บุรีรัมย์ เกิดฝนตกหนักน้ำท่ามขังในพื้นที่อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 103 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับลดลง

6.ขอนแก่น เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อ.พล รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

7.มหาสารคาม เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองมหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย และอ.เชียงยืน รวม 10 ตำบล 24 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

8.นครราชสีมา เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อ.ชุมพวง รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 13 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

9.นครนายก เกิดฝนตกหนักน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองนครนายก อ.บ้านนา และอ.ปากพลี รวม 10 ตำบล 17 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 493 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

10.พระนครศรีอยุธยา เกิดน้ำล้นตลิ่งจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา ในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อ.เสนา อ.ผักไห่ อ.บางบาล อ.บางไทร อ.บางปะหัน อ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน และอ.ท่าเรือ รวม 76 ตำบล 342 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 10,339 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น

11.อ่างทอง มีน้ำท่วมขังในพื้นที่อ.วิเศษชัยชาญ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 87 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดวาตภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง ลำพูน สุโขทัย กำแพงเพชร อุดรธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ตราด ปราจีนบุรี และอ่างทอง รวม 22 อำเภอ 40 ตำบล 72 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 91 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งสถานการณ์ยุติแล้วในทุกจังหวัด

สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อนหมาอ๊อน ปภ.โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และให้การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”