กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) พร้อมจนท.ตรวจค้น สถานที่ตรวจค้น

– บริษัท 2 แห่งใน ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ตามหมายค้น ศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ 501/2566 และ ที่ 502/ 2566 ลง 25 กันยายน 2566 พบนางสาวหนึ่งฤทัยฯ (เป็นผู้ดูแล บริษัท) เป็นผู้นําตรวจค้น
– บริษัทแห่งหนึ่งที่ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา ตามหมายค้น ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 77/2566 ลง 25 กันยายน 2566 พบนางสาวสิรภัทรฯ (เป็นผู้ดูแล บริษัท) เป็นผู้นําตรวจค้น

พร้อมตรวจยึดของกลาง พบสินค้าประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์จํานวนมาก โดยยึดตรวจสินค้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแหล่งที่มาจากต่างประเทศ จํานวน 1,960 ชิ้น, โน๊ตบุ้ค จํานวน 60 ชิ้น และ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแหล่งที่มาจากต่างประเทศอีก 1,000 กิโลกรัม

พฤติการณ์ สืบเนื่องจากเจ้าพนักงานตํารวจฯ ได้สืบทราบว่ามีการนําสินค้า ประเภทขยะ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งน่าเชื่อว่าลักลอบนําเข้ามาภายในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย และเป็นสินค้าต้องห้าม การนําเข้า อีกทั้งยังส่งผลเสียทําให้อากาศเกิดมลพิษ เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้ยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอหมาย ค้นทงั้ ไปยังบริษัทฯ ทั้ง 3 แห่ง ข้างต้น

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กรมควบคุม มลพิษ จึงได้เข้าตรวจค้นยังที่ตั้งของบริษัทฯ ทั้ง 3 จุด พบเป็นลักษณะของโรงงาน ที่ใช้เป็นสถานที่เก็บ และคัดขยะอิเล็กทรอนิกส์จํานวนมาก รวมกันมากกว่า 1,000 ตัน และพบว่ามีสินค้าบางส่วนน่าเชื่อได้ว่า เป็นสินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากต่างประเทศ

จากการสอบถามผู้นําตรวจค้นให้การว่าสินค้าส่วนหนึ่งรับซื้อ มาจากประชาชนทั่วไป และยังไม่สามารถนําหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ อีกทั้งยังตรวจสอบ พบว่าบริษัททั้ง 3 แห่งนี้ ยังไม่มีการแจ้งให้ประกอบกิจการ ติดตั้งเครื่องจักรไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต และมีการระบายอากาศเสียจากกระบวนการผลิต โดยไม่ผ่านระบบขจัดมลพิษทางอากาศ ซึ่งมีความผิด ตาม พรบ.โรงงานฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้ตรวจยึดและอายัดขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ไว้ของกลาง รวมถึงตรวจยึด เอกสารที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การได้มาซึ่งสินค้าดังกล่าว เอกสารการชําระภาษีนําส่ง พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย และได้เรียกให้ผู้ต้องหามาแสดงเอกสารที่เก่ียวข้องต่อไป