คณะกรรมการค่าจ้างไฟเขียวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมีผล 1 ต.ค.นี้ ชลบุรี-ระยอง-ภูเก็ต สูงสุด 354 บาท/วัน รองลงมาปรับขึ้น 353 บาทต่อวัน ทั้งกทม. นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.65 ที่กระทรวงแรงงาน ในการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 21 (กรรมการไตรภาคี) ครั้งที่ 8/2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2565 ร่วมกับผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ มีทั้งหมด 19 คน เป็นฝ่ายรัฐบาล 5 คน ฝ่ายนายจ้าง 4 คน ลูกจ้าง 5 คน ที่ปรึกษา 5 คน การลงมติจะต้องใช้เสียง 3 ใน 5 ของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย เบื้องต้นพบว่ามีสัดส่วนนายจ้างลาประชุม 1 คน ทั้งนี้ประเทศไทยว่างเว้นไม่มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมาเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้เคาะแล้วอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เริ่ม 1 ต.ค.65 โดย จ.ชลบุรี จ.ระยอง และจ.ภูเก็ต สูงสุด 354 บาทต่อวัน อันดับ 2 รองลงมาปรับขึ้นเป็น 353 บาทต่อวัน รวม 6 จังหวัด คือ กทม. นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร อันดับ 3 ปรับขึ้นเป็น 345 บาท จำนวน 1 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา และอันดับ 4 ปรับขึ้น 343 บาท คือ พระนครศรีอยุธยา

หากเฉลี่ยทั้ง 77 จังหวัด อัตราค่าแรงขั้นต่ำต่อวันอยู่ที่ 337 บาท