เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่โรงเรียนวัดทรงธรรม ถ.เพชรหึงษ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายประภาส กรุดพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม นายกิตติศักดิ์ ศิลภูษิต นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทรงธรรม พร้อมคณะครูและประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาภายในโรงเรียนชื่อ “เกมส์เด็กวัด” ภายใต้คอนเซ็ปกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน “ร่วมสร้างสังคม นิยมความเป็นไทย ใส่การกีฬา เพื่อพัฒนาเยาวชน”

ภายในกิจกรรมพิธี ได้มีการจัดริ้วขบวนพาเหรด โดยมีนักเรียนจัดการแสดงกิจกรรมต่างๆพร้อมแต่งชุดวัฒนธรรมไทยตามยุคสมัยสังคม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการสอดแทรกองค์ความรู้ประเพณีวัฒนธรรมตามยุคสมัย ที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีทักษะในด้านกีฬาเพื่อเป็นการต่อยอดไปแข่งขันนอกโรงเรียน เป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการบูรณาการเพื่อสอดแทรกองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ต่อตัวนักเรียน โดยทางนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทรงธรรม ได้มอบเงินในการสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 30,000 บาท