“เศรษฐา ทวีสิน”นายกรัฐมนตรีนำคณะลงพื้นที่ด่านแม่สาย จ.เชียงราย ลั่นการค้าชายแดนเป็นสิ่งสำคัญ และดูแลอย่างรอบคอบ จะสนับสนุนเท่าที่ทำได้ตามกรอบกฎหมายที่มีอยู่ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2566 นายเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เดินทางถึงด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาในพื้นที่ โดยมีข้าราชการท้องถิ่น ประชาชน เกษตรกรชาวอำเภอแม่สาย และกลุ่มครอบครัวพรรคเพื่อไทย และกลุ่มคนเสื้อแดงมารอให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ทันทีที่เดินทางมาถึงนายกฯ ได้เดินทักทาย ข้าราชการ ประชาชนที่มารอต้อนรับอย่างเป็นกันเอง พร้อมถ่ายรูปร่วมกับประชาชนและกลุ่มชาติพันธ์ุ ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ ได้กล่าวว่า นายกฯเศรษฐาประชาชนเศรษฐี , รักนายกฯเพื่อไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคนเสื้อแดงเชียงราย ได้นำผ้าขาวม้ามาผูกที่เอว และคล้องคอให้นายกฯ ด้วย พร้อมกล่าวว่า ยินดีสนับสนุนนายกฯ อย่างเต็มที่ ในการทำงานให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชน” ซึ่งนายกฯ ได้กล่าวขอบคุณ ขณะที่นายกฯ ยิ้มแย้มอารมณ์ดี พร้อมโบกมือทักทาย พ่อค้า และแม่ค้าที่ขายของอยู่บริเวณด่านพรมแดนแม่สาย พร้อมกันนี้นายกฯยังได้เดินทักทายเจ้าหน้าที่ประจำด่านพรมแดน ระหว่างเดินได้สอบถามว่า “ช่วงนี้งานเยอะหรือ

จากนั้น นายกฯ เดินตรวจด่านชายแดน พร้อมรับฟัง สถานการณ์การค้าตามแนวชายแดน ต่อมานายกฯ ได้เดินไปยังสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 ซึ่งเป็นสะพานที่จะข้ามแดนไปยังฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา โดยได้กล่าวสวัสดีและทักทายประชาชน ที่มาให้การต้อนรับจำนวนมาก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง รวมทั้งนายกฯยังได้โบกมือทักทายประชาชนฝั่งเมียนมาด้วย ซึ่งประชาชนฟังเมียนมาก็โบกมือทักทายกลับมาเช่นกัน พร้อมกันนี้ระหว่างเดินตรวจด่านนายกฯ กล่าวว่า การค้าชายแดนเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญ และดูแลอย่างรอบคอบ จะสนับสนุนเท่าที่ทำได้ตามกรอบกฎหมายที่มีอยู่

ทั้งนี้ ระหว่างเดินเยี่ยมชมด่านได้มีประชาชนยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องปัญหาสินค้าการเกษตร โดยขอให้นายกฯ เข้าดูแลช่วยเหลือซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับเรื่องเอาไว้

จากนั้นนายกฯ และคณะได้พบปะกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ชาวเขาเผ่าต่างๆ ได้แก่ เผาอาข่า เผ่าลีซอ เผาราหู่ เผาปกาเกอะยอ เผาลัวะ ฯลฯ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผ้าไทยของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น หาปักชนเผ่าไตหย่า ผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอง ผ้าไทลื้อ และเยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ก่อนรับฟังและพูดคุยประเด็นการค้าชายแดน (NEC) และยาเสพติด จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน อาทิ หอการค้า สำนักงาน ป.ป.ส.รวมทั้งรับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอของกลุ่มชาติพันธุ์ จากตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้รัฐบาลหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าวต่อไป โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรเชียงของ ด่านศุลกากรเชียงแสนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย

ต่อมานายกฯ ได้ร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาการค้าชายแดน ยาเสพติด และชาติพันธุ์ ร่วมกับหน่วยงานราชการ โดยนายกฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า สวัสดี ทุกท่าน ทั้งรัฐมนตรีและข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่ มากันเต็มห้อง บ่งบอกถึงความสำคัญจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจังหวัดที่สำคัญมาก มีการค้าเชื่อมโยงไปยังเพื่อนบ้านต่างๆ ตนไม่ได้มาจ.เชียงรายหลาย 10 ปี และช่วงหาเสียง ไม่ได้มา อีกท่านหนึ่งมา แต่มาแล้วได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นคนเยอะมาก อยากจะทักทายทั้งหมดและพูดคุยกับหน่วยงานราชการทุกหน่วย ถือเป็นจังหวัดแรกๆ ที่ตนพร้อมคณะได้มาเยือนหลังจากได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายเป็นจุดการค้าสำคัญ จุดหนึ่งของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการขนถ่ายสินค้าจากหลายจังหวัด เรื่องการท่องเที่ยว เรื่องการเกษตรด้วย ทั้งนี้ ทราบดีว่าปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติด อบายมุขทั้งหลาย ตรงนี้รัฐบาลต้องให้ความสำคัญ ปัญหาสังคมก็เป็นปัญหาใหญ่ แต่ตรงนี้เป็นเพียงจุดหนึ่งของปัญหา ซึ่งชายแดนถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญต้องบริหารจัดการให้ดี ดังนั้นอยากรับฟังความคิดเห็น หากมีอะไรที่จะนำไปให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

นายกฯ กล่าวว่า ได้รับฟังความคิดเห็นแล้วประเด็นแรกเรื่องการลงทุน ด้านการคมนาคม ต้องเห็นอกเห็นใจภาคเอกชน ขณะที่ภาครัฐบาลเองก็มีภาระทางด้านการลงทุน และงบประมาณเยอะ แต่การเสนอคณะทำงานภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐตรงไหนที่สามารถทำได้เร็ว และทำให้การคมนาคมดีขึ้น เพื่อการค้าระหว่างประเทศดีขึ้นและโลจิสติกส์ทั้งหลายคิดว่าทางภาครัฐและเอกชนก็ต้องตั้งคณะกรรมการร่วมกันขึ้นมา โดยจะต้องมีการพิจารณา แต่ถ้าขอทุกอย่างคงทำไม่ได้ เพราะเท่าที่ฟังการใช้งบประมาณคงเยอะพอสมควร โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวตรงนี้สำคัญก็ต้องลิงค์กับปัญหา PM 2.5 ด้วย โดย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งสิ่งแวดล้อม ก็จะประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ทั้งนี้ทั้งนั้น เราเป็นประเทศที่รักสงบไม่ก้าวก่ายการปกครองภายในของประเทศนั้น เราผลักดันเรื่องการค้าระหว่างชายแดน การที่บอกมาว่าการค้าระหว่างชายแดน 9 หมื่นล้านบาทต่อปีถือว่าสูงมาก ซึ่งตนเชื่อว่าถ้ามีการยกระดับขึ้น น่าจะสูงกว่านี้ได้อีกเยอะ ในแง่ของการทำให้คล่องตัวขึ้น ส่วนในเรื่องการขอวีซ่าก็ต้องดูเรื่องความมั่นคงด้วย ซึ่งต้องระมัดระวัง รัฐบาลนี้พร้อมผลักดันเศรษฐกิจให้โตอย่างยั่งยืนและถาวรผ่านระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ฝากด้วยในวันที่ 7 – 9 ต.ค.นี้ ตนจะเดินทางไปประเทศจีน อยากจะขอให้ผู้มีอำนาจฝ่ายมณฑลที่อยู่ติดกับชายแดน ให้เตรียมความพร้อม ในเรื่องของการเจรจาด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นที่หน้าสังเกตว่าระหว่างการลงพื้นที่ของนายกฯ เพื่อพบปะประชาชนและข้าราชการนายกฯได้เดินโค้งไหว้ตลอดช่วงเวลาที่เดินตรวจด่านใช้แดน

สำหรับสถานการณ์คนไร้สัญชาติในประเทศไทย นางเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตสว.เชียงราย และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) ได้นำเสนอสถานการณ์คนไร้สัญชาติในประเทศไทย นอกจากนี้ นางกัลยา ทาสม ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับราษฎร์อุปถัมภ์) และเด็กนักเรียนไทยรัฐวิทยา 6 ยื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมในกรณีการนำเด็กจำนวน 126 คนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 ที่ถูกผลักดันจนหลุดจากระบบการศึกษา