... จัดพิธีปิดโครงการเยาวชน 5 ประเทศ ลุ่มแม่น้ำโขงด้วยมิตรภาพ และประสบการณ์

               เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ... มอบหมายให้ นางสาวอารีภักดิ์ เงินบำรุง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศ เพื่อการป้องกันยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Youth Network on Drugs Prevention Program) และมอบวุฒิบัตร แก่ผู้แทนเยาวชนจาก 5 ประเทศ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ที่เข้ารับการอบรม โรงแรมเกรทเธอร์แม่โขง จังหวัดเชียงราย

                ในช่วงเวลาการจัดอบรมจำนวน 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 15-24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เยาวชนจากอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้เข้าศึกษาดูงานและเข้าทำกิจกรรม หอฝิ่น การศึกษาเส้นทางและสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศลุ่มแม่น้ำโขง จากบ่อเต็น เมืองหลวงน้ำทา ประเทศลาว ไปยัง .เชียงแสน .เชียงราย เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรม และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเยาวชนแต่ละประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งในมิติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่จะนำไปเผยแพร่และส่งความรู้ที่ได้ไปยังเพื่อนเยาวชนในประเทศของตน

          โดยในพิธีปิด นางสาววันวิสา โพธิกำเนิด ผู้แทนจากประเทศไทย กล่าวถึงความรู้สึกเป็นเกียรติ และดีใจ

ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการ Youth Network on Drugs Prevention Program (YNDPP) โดยสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมันมีมากกว่าความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด

ที่มากขึ้น แต่ได้รับมิตรภาพที่ดีระหว่างประเทศ และเชื่อว่าพวกเราพร้อมที่จะช่วยเหลือและร่วมมือที่จะให้ข้อมูล และหาหนทางป้องกันเพื่อไม่ให้เยาวชนทุกประเทศตกเป็นทาสของยาเสพติดแน่นอน ยาเสพติดมันเป็นตัวทำลายชีวิตอนาคต และสังคม เพราะฉะนั้นอย่าใช้มันเลยนะคะ We can do better together against drug.และ Ms. Sor Sreylin ผู้แทนจากประเทศกัมพูชา กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอบคุณที่สำนักงาน ... ประเทศไทย

 

ได้จัดตั้งโครงการเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าโครงการนี้ได้ให้โอกาส รวมไปถึงประสบการณ์และความรู้ที่หลากหลาย อย่างเช่น การผลิตยาเสพติดการปลูกพืชเสพติดประวัติของยาเสพติด และวัฒนธรรม รวมไปถึงประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและประเทศลาวขอบคุณสำหรับการเดินทางตามรอยเส้นทางยาเสพติดอันน่าทึ่ง น่าตื่นเต้น และน่าสนใจ มันทำให้ได้พบปะและได้สานสัมพันธ์กับเพื่อน เยาวชนจาก 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม อีกทั้ง โครงการนี้ยังทำให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น เรียนรู้ที่จะเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายขึ้นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ซึ่งภายในงานพิธีปิดการอบรมมีการแสดงของเยาวชนจากประเทศต่างๆ ทั้ง 5 ประเทศ ซึ่งสวมใส่ชุดประจำชาติของตนเองในการแสดง เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในอีกมิติที่มีความสร้างสรรค์และสวยงามควบคู่กันไป

          โดยในตอนท้ายของพิธีปิด นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ... ได้ส่งวีดิโอร่วมแสดงความยินดี

กับผู้แทนเยาวชน ได้กล่าวแสดงความยินดีกับเยาวชนจากทุกประเทศที่ผ่านการอบรม ในวันนี้ จากการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงการศึกษาดูงาน ตลอดระยะเวลา 10 วันที่ผ่านมา นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่สำคัญในการเสริมสร้างเยาวชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด โดยสะท้อนแนวคิดและมุมมองในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โครงการนี้นับเป็นครั้งแรกที่ได้ริเริ่มในการนำเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาจาก 5 ประเทศ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย มาศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้

และประสบการณ์ร่วมกันบนพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณแนวชายแดน และพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งผลจากการศึกษาดูงานและฝึกอบรมในครั้งนี้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนได้มีความรู้ควบคู่กับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอด การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในมิติของเยาวชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงขอให้เยาวชนทุกคนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอด และใช้ประโยชน์ในการเรียนหรือการทำงานในอนาคต ซึ่งนับเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ขอให้รักษามิตรภาพ และเครือข่ายจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนาคตต่อไป