นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและสามารถใช้บริการสาธารณะได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยที่ผ่านมามีการพิจารณาขยายเวลาเปิดให้บริการสวนสาธารณะ ได้แก่ สวนลุมพินี สวนจตุจักร อุทยานเบญจสิริ สวนสราญรมย์ สวนรมณีนาถ สวนธนบุรีรมย์ ให้มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

นายเอกวรัญญู กล่าวว่า ล่าสุดผู้ว่าฯ กทม. ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดบริการสวนสาธารณะ เพื่อขยายโอกาสการใช้พื้นที่สวนสาธารณะและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครทุกกลุ่มได้เข้าถึงพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินงานของสวนสาธารณะ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 จึงเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดบริการสวนสาธารณะในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 แห่ง คือ สวนนวมินทร์ภิรมย์ เขตบึงกุ่ม โดยเปิดให้บริการตามปกติทุกวันตั้งแต่เวลา 04.30 – 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

สำหรับ สวนนวมินทร์ภิรมย์ ตั้งอยู่บริเวณถนนศรีบูรพา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม มีพื้นที่ 76 ไร่ 39.9 ตารางวา เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายสำหรับประชาชน โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการให้บริการ อาทิ ศาลาพักผ่อน ลานอเนกประสงค์ เวทีกลางแจ้ง สนามเด็กเล่น ทางเดิน – วิ่ง ออกกำลังกายระยะทางประมาณ 2,000 เมตร พร้อมกับการพักผ่อนภายใต้บรรยากาศความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่โดยรอบ