วันนี้ (23 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 . นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวต้อนรับและเปิดงาน APEC Customs Business Dialogue (ACBD) 2022

ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบผสมผสาน โดยมีผู้บริหารกรมศุลกากรร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ACBD 2022 ประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ และการเสวนาภายใต้หัวข้อศุลกากรกับเศรษฐกิจสีเขียว”

 การส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (Customs and Green Economy: Enhancing Economic Development and Environmental Sustainability)” ระหว่างวิทยากรจากหน่วยงานศุลกากรของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค ได้แก่ ศุลกากรสหรัฐอเมริกา ศุลกากรไทย และศุลกากรมาเลเซีย  รวมถึงผู้ประกอบการภาคเอกชน

 

ประกอบด้วย บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด   บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก(ESCAP) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)

ในโอกาสนี้ นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากรจากศุลกากรไทยร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และการดำเนินการของกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวด้วย

ห้องบอลรูม 3 โรงแรมแชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม่