สมุทรปราการ-“สิทธิชัย”ปลัดเทศบาลฯพร้อม”สรวิศ”รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการลงพื้นที่ตรวจรับงานในส่วนงานขุดเจาะวางเสาเข็มฐานล่างอาคารสำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการแห่งใหม่ ครั้งที่ 1 หลังดำเนินการก่อสร้างรื้อถอนอาคารหลังเก่ามาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่บริเวณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ นายสิทธิชัย เกสรสิทธิ์ ปลัดเทศบาลนคร พร้อม นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ หัวหน้ากองช่าง และคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ ได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างในส่วนงานเจาะเสาเข็มฐานล่างอาคารสำนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 ที่ทางบริษัทผู้รับเหมาได้ดำเนินงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จในส่วนงานวางผังเจาะเสาเข็ม พร้อมโครงการรื้อถอนอาคารเดิม และล้อมกรอบกำแพงบริเวณโครงการก่อสร้าง เป็นไปตามแบบแผนงานที่ทางเทศบาลได้กำหนดไว้ซึ่งทางคณะผู้บริหารงานเทศบาล ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ หลังเดินทางมาตรวจดูโครงการการขุดเจาะวางเสาเข็มจนเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการจึงได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะจึงได้เดินทางกลับเพื่อนำรายละเอียดโครงการดังกล่าวนำไปจัดทำเป็นฐานข้อมูลการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการต่อไป

โดยทางบริษัทผู้รับเหมาส่งงานในส่วนการขุดเจาะวางเสาฐานล่างอาคารแล้ว ได้รับปากจะเข้าดำเนินการก่อสร้างในส่วนโครงการอื่นต่อไป ให้เป็นไปตามแผนงานที่ทางเทศบาลกำหนด