บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development รับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 ในฐานะผู้ออกแบบและก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐที่ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 DAD ได้รับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 หรือ รางวัล BEC Award จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย “อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต” ได้รางวัล BEC Award ระดับดี ซึ่งเป็นอีกรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและออกแบบอาคารให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เป็นอาคารเขียวที่ทันสมัยรับกับกระแสโลก ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาบูรณาการร่วมกัน ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐที่ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

สำหรับอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต เป็นอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่อาคารรวมประมาณ 3,798 ตารางเมตร ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES) จากสถาบันอาคารเขียวไทย ในการออกแบบก่อสร้าง การใช้อาคารเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด แต่คงไว้ซึ่งความสวยงาม คงทน และมีประสิทธิภาพ ตัวอาคารสามารถป้องกันความร้อนเข้าสู่ภายในได้ดี ซึ่งช่วยลดการทำงานให้กับระบบปรับอากาศ อีกทั้งยังใช้หลอดประหยัดไฟแบบ LED ร่วมกับการออกแบบพื้นที่ให้เปิดรับแสงสว่างจากธรรมชาติอีกด้วย

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่า “DAD รู้สึกภูมิใจที่อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต ได้รับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยก่อนหน้านี้เราเคยได้จากอาคารธนพิพัฒน์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานของ DAD และอาคารสำนักงานกรมธนารักษ์ ซอยพหลโยธิน 11 มาแล้ว ซึ่งเป็นการตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐที่ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน”