ปทุมธานี-เริ่มแล้ว มหกรรมแสดงสินค้า “OTOP ช็อป ชม ชิม สินค้าชุมชน จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันพุธที่ 23 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 ส.ค. 2566 ณ ศูนย์ การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลส์ ชั้น G โซนหน้าร้านทอง

 

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 24 ส.ค.2566 ณ ศูนย์ การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลส์ ชั้น G โซนหน้าร้านทอง จังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดกิจกรรมแสดงสินค้า OTOP สินค้าชุมชน สินค้าเกษตร และผู้ประกอบการในชุมชนท่องเที่ยว OTOP โดยมีนายสุรพงษ์ เป้ากลาง ประธานบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม จังหวัดปทุมธานี จำกัด นายอมรเทพ เพชรกำแพงแสน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ นางสาววรินทร ปพนธนัตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการร่วมกิจกรรม

โดยภายในงาน มีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การขับเสภาการแสงของ เก่ง ธชย ประทุมวรรณ ศิลปินชื่อดัง และ รวบรวมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความโดดเด่นของจังหวัดปทุมธานี กว่า 50 บูท พบกับผลิตภัณฑ์เด่นมากมาย อาทิ ผ้า เครื่องแต่งกาย อาหารพื้นถิ่น อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพรภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP และผู้ผลิตสินค้าชุมชนสู่ Digital Marketing ระหว่างวันพุธที่ 23 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ ยังมอบเกียรติบัตร โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP และผู้ผลิตสินค้าชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือก ให้กับผู้ประกอบการจำนวน 50 ราย อีกด้วย

นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การกำหนดขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาจังหวัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้มีมูลค่าสูงได้มาตรฐาน สู่ตลาดโลก ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคมากขึ้น และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าชุมชน สินค้าเกษตรของผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานี จัดจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบออฟไลน์

โดยการจัดจำหน่ายและการจัดแสดงสินค้า สร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดที่หลากหลายช่องทางมากขึ้น ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ และก้าวสู่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะให้กับผู้ประกอบการ OTOP ตามนโยบายรัฐบาล ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชน

จึงอยากขอเชิญชวนชาวปทุมธานี และพี่น้องประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงแฟนพันธุ์แท้โอทอปเลือกช็อปสินค้าชุมชนได้ในงานมหกรรม “OTOP ช็อป ชม ชิม สินค้าชุมชน จังหวัดปทุมธานีระหว่างวันพุธที่ 23 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลส์ ชั้น G โซนหน้าร้านทอง