งานเทศกาล “ Prakan Festival ” เปิดปฐมฤกษ์เข้าชมย้อนตำนานทางประวัติศาสตร์ ร.ศ.112 ไฉนป้อม 25 แห่ง สร้างในสมุทรปราการ

งานเทศกาล Prakan Festival ได้เปิดการแถลงข่าวและจัดพิธีเปิดงานนิทรรศการมีชีวิต ปราการ living history ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยในกิจกรรมจะเป็นการร่วมรับฟังเสวนา เรื่อง ประวัติศาสตร์ ปราการ เมืองสมุทร พร้อมรับฟังเรื่องราวถึงที่มาของการสร้างป้อมปราการ ในจังหวัดสมุทรปราการ ว่าเหตุใดจึงมีจำนวนมากถึง 25 ป้อมปราการ

พร้อมมีการเปิดตัวการใช้ Virtual Applications “Prakan App” คือ Application XR (Extended Reality) ซึ่งแสดง Virtual Content ของ เทศกาล prakan festival เทคโนโลยี ที่ช่วยให้ผู้ชมเข้าถึงป้อมปราการเมืองสมุทร และจุด check in ที่จะทำให้การท่องเที่ยวเมืองสมุทรปราการผ่านการติดตามหมุดหมายของป้อมปราการ เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่บนโลกเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยรอบสื่อมวลชนสามารถ แสกน เพื่อลงทะเบียน online เข้าร่วมงานได้ผ่าน QRcode นี้

ในส่วนของผู้ชมทั่วไปที่สนใจจะเข้าร่วมชมงาน สามารถ ลงทะเบียนเข้าชมได้ ของวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ในรอบ 9.00 10.00 และ 16.00 ได้ที่ QRcode ตามภาพนี้ได้เช่นกัน