ผู้ว่าฯสมุทรปราการ “ศุภมิตร ชิณศรี” เปิดประชุมคณะกรรมการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด ประจำปี 2566 ที่จะมีขึ้นระหว่าง 3-14 พฤศจิกายนเมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ที่ประชุมมี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายธนเสฎฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงโดยที่ประชุมได้จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานในฝ่ายต่างๆ จำนวน 15 คณะ เพื่อให้การดำเนินการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมให้ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการเตรียมการจัดงานในรูปแบบการจัดงานต่าง ๆ ร่วมถึงกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกิจกรรมการแสดงด้านวัฒนะธรรมท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ประเพณีไทยที่กำลังจะจางหายไป

ทั้งนี้การประชุมได้กำหนดวันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 08.30 น. จัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณริมเขื่อนศาลากลางจังหวัด และกิจกรรมทางสงฆ์บนฝั่งหน้าองค์พระสมุทรเจดีย์ ส่วนวันที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 08.00 น.จะเป็นพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ฯ สำหรับช่วงบ่ายเวลา 14.00 น.จะเป็นพิธีห่มผ้าแดงองค์พระสมุทรเจดีย์ ซึ่งงานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-14 พฤศจิกายน จำนวน 12 วัน 12 คืน