กรมศุลกากรจับกุมชายชาวเปรู ลักลอบนำโคคาอีนเข้าประเทศ น้ำหนัก 2,280 กรัม มูลค่าประมาณ 6.8 ล้านบาท

กรมศุลกากรจับกุมชายชาวเปรู ลักลอบนำโคคาอีนเข้าประเทศ โดยซุกซ่อนภายในร่างกาย น้ำหนัก 2,280 กรัม มูลค่าประมาณ 6.8 ล้านบาท ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (23 สิงหาคม 2566) นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหาร
การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ให้ความสำคัญในภารกิจปกป้องสังคม ให้ปราศจากการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติด จึงให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากร เพิ่มความเข้มงวดเป็นพิเศษในการป้องกัน สกัดกั้นยาเสพติดให้โทษ และบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) หน่วยงานศุลกากรของไทยในต่างประเทศ ศุลกากรต่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูตต่างๆ องค์การตำรวจสากล (Interpol) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Drug Enforcement Administration: DEA) เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือและดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 กองสืบสวนและปราบปราม และสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นำโดย นายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม และนางสาวนิตยา เที่ยงตรงภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรในสังกัดฯ ร่วมกับชุดปฏิบัติการ AITF (AIRPORT INTERDICTION TASK FORCE) ประกอบด้วย
กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) และศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) ได้ร่วมกันตรวจสอบผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินแอร์ฟรานซ์ เดินทางมาจากกรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู และเปลี่ยนเครื่องที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ปลายทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบผู้โดยสารที่เป็นชายชาวเปรู มีความน่าสงสัยจึงขอตรวจค้นโดยการสแกนกระเป๋าและสแกนร่างกาย ซึ่งภายในสัมภาระเดินทางไม่พบสิ่งผิดปกติใด ๆ แต่ภายในร่างกายพบความผิดปกติที่คาดว่าจะเป็นยาเสพติด จึงขอให้ผู้โดยสารเข้ากระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอน ผลจากการตรวจสอบ พบยาเสพติดให้โทษประเภท 2 โคคาอีน ลักษณะเป็นของเหลวใสบรรจุห่อหุ้มด้วยถุงยางอนามัย 4 ชั้น น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 2,280 กรัม ซุกซ่อนอยู่ภายในร่างกาย มูลค่าประมาณ 6,840,000 บาท

การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 242 มาตรา 252 ประกอบมาตรา 166 และมาตรา 167
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป