เมื่อช่วงเย็นวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา บริเวณลานปูนเยื้องอนามัยสาธารณสุขเทศบาลนครสมุทรปราการ ภายในซอยชุมชนวัดพิชัยชนะสงคราม เทศบาลนครฯได้จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่กับประชาชน โดยมี นางสาวประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ พร้อม นายสมยศ อ้นโต ประธานสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ นายธนเสฎฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ รองนายกเทศบาลนคร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากภายในงานได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่อนามัยกองสาธารณสุขเทศบาลฯวัดพิชัยฯ ได้มาตั้งบูธออกหน่วยบริการวัดความดัน พร้อมเปิดบริการให้ชาวบ้านเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ต่างสายพันธ์ โดยมีประชาชนภายในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ต่างเดินทางมาขอรับการฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ภายในกิจกรรม ยังจัดให้มีการตั้งบูธเปิดคลินิกสัตว์ โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า โดยบริการให้ประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้กับสุนัข หรือแมว ที่ตนเองเลี้ยงไว้ ให้นำมาใช้บริการได้ตลอดงาน และยังเปิดบริการแจกปุ๋ยที่ได้จากการจัดเก็บขยะภายในเทศบาลที่ผ่านการแปรรูปนำมาแจกให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการอีกด้วย รวมถึงมีกลุ่มนักเรียนจากสถาบันสารพัดช่างสมุทรปราการ มาร่วมบริการตัดผมให้กับเด็กและประชาชนที่มาขอรับบริการ พร้อมเปิดให้บริการปรึกษาในเรื่องการเสียภาษีโรงเรือน การก่อสร้างอาคารภายในเขตเทศบาลฯขณะเดียวกันในกิจกรรมยังมีคณะครู-นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 นำโดย นายสุบิน ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้นำวงดนตรี ที่เป็นความสามารถของกลุ่มนักเรียนมาทำการแสดงโชว์ โดยการร้องเพลงขับกล่อมให้กับผู้คนที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ของเทศบาลนครฯได้รับฟังอย่างไพเราะ และยังเป็นการสร้างสีสันให้กับงานอย่างสนุกสนาน โดยทางเทศบาลจะยังคอเปิดบริการต่อในวันจันทร์ วันพุธ และวันพฤหัสตลอดเดือนสิงหาคมนี้