เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมพระเทพโมลี ชั้น 4 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นายนำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ พร้อม นางลิ้นจี่ พรสวัสดิ์ ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือให้กับผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนซึ่งในพิธีมีผู้พิการที่ได้รับการจัดสรรรับอุปกรณ์ช่วยเหลือ จาก (กปถ.)หรือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย

1.น.ส. ณัฎฐพร ศศิพงศ์พรรณ ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ รถนั่งสำหรับผู้พิการ ระบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ และที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ มูลค่า 72,500 บาท

2.นายอนุชา คงคล้าย ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ ขาเทียมระดับเหนือเข่า มูลค่า90,000 บาท

3. นายณรงค์ จันตระกูล ได้รับจัดสรรอุปกรณ์รถนั่งสำหรับผู้พิการ (แบบธรรมดา) พร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ และที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ มูลค่า 42,500 บาท

4.นายนเรศ ตาดต่าย ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ ขาเทียมระดับเหนือเข่า มูลค่า 76,000.-บาท และ 5. น.ส.มะลิวัลย์ หลาวทอง ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ขาเทียมระดับเหนือเข่า มูลค่า 90,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน มูลค่า 371,000.-บาท

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นงบประมาณสนับสนุนจาก กปถ.หรือ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งมีรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ(เลขสวย) ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ได้ตระหนักถึงผลกรกะทบจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน จึงได้มอบหมายให้ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัย จากการใช้รถใช้ถนน เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุ ซึ่งสำหรับในปี 2566 สำนักงานขนส่งสมุทรปราการ มีผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนจำนวน 5 รายดังกล่าว