ที่หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ นางสาวชลารักษ์ สายอุทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู-นักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันสถาปนาครบรอบ 85 ปี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นประธานพิธีฝ่ายฆารวาส และพระราชสมุทรวัชราจารย์ (บุญสืบ วุฑฒิสาโร) เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นอกจากนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิเช่น ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีต ส.ส.สมุทรปราการ ในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายวุฒิชัย วันทมาตย์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการชมรมศรีนนทรี สมาคมนักเรียนเก่าสตรีสมุทรปราการ และคณะครู-นักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เข้าร่วมงานกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

โดยในกิจกรรมได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดกลางวรวิหาร จำนวน 9 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นคณะผู้จัดงานได้ร่วมกันถวายเครื่องสังฆทาน และร่วมกันกรวดน้ำ พร้อมร่วมรับพรจากพระสงฆ์ จึงจัดให้มีการทอดกองผ้าป่าการศึกษา จากคณะครู-นักเรียน รวมถึงบุคลากรด้านการศึกษาต่างๆที่บริจาคกันมาให้กับทางโรงเรียนจำนวนหลายร้อยกอง พร้อมจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วย

ทั้งนี้การจัดทอดผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียน ได้มีผู้มีจิตศรัทธาทั้งคณะศิษย์เก่า คณะครู-นักเรียน รวมถึงพ่อค้า ประชาชนต่างได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยสมทบกันมา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9 ล้านเศษ โดยรายได้ทั้งหมดทางโรงเรียนจะนำไปจัดซื้อที่ดินและพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านการศึกษาให้กับทางโรงเรียนต่อไป