รู้จักนวัตกรรมใหม่ Water Tech ‘WT-01’ ตอบโจทย์แก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำประปาของประเทศ ‘สะอาด-ปลอดภัย-ดื่มได้จริง


นายวรพันธ์ ทิพากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปพันธ์ เทค จำกัด เจ้าของ นวัตกรรมใหม่ “Water Tech “WT-01” กล่าวว่า ปัจจุบันประปาเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันทั้งของคนในเมืองและพื้นที่ห่างไกล เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่และส่งเสริมสุขภาพของชาวบ้าน และด้วยความภาคภูมิใจ โดยเร็วๆนี้ นวัตกรรมใหม่ “Water Tech “WT-01” จะได้รับการประกาศเป็น 1 ในบัญชีนวัตกรรมไทย ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระบบประปาแบบนวัตกรรมใหม่ Water Tech “WT-01” ได้เข้ามาแก้ไขการขาดแคลนนํ้าประปาของประเทศได้อย่างตรงจุด ทั้งในเรื่องของคุณภาพน้ำและความสม่ำเสมอในการจ่ายนํ้า หมดปัญหาเรื่อง ระบบกรองทรายตันและต้องหยุดระบบผลิตเพื่อล้างทรายกรอง อันส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของชาวบ้าน หมดปัญหาเรื่องความสะอาดของนํ้าที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานน้ำอุปโภคบริโภค อีกทั้งยังต้องใช้แรงงานคนในการดูแลเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างต่อเนื่อง


นายวรพันธ์ กล่าวว่า “ระบบประปาแบบนวัตกรรมใหม่ของเรา สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่จำเป็นต้องใช้คนในการดูแลตลอดเวลา บำรุงรักษาง่าย เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดทุกขั้นตอน สามารถทำความสะอาดถังกรองได้ด้วยตัวเอง ทิ้งตะกอนด้วยตัวเอง ลดเวลาการดูแลรักษา และยืดอายุการใช้งานของระบบ อีกทั้งยังเป็นระบบผลิตน้ำประปาแบบนวัตกรรมใหม่ สามารถติดตั้งได้รวดเร็ว เคลื่อนย้ายสะดวก ออกแบบเฉพาะได้ตามลักษณะพื้นที่ของแต่ละชุมชน โดยระบบสามารถผลิตน้ำประปาที่สะอาด ได้จากทั้งแหล่งน้ำแบบผิวดิน และน้ำบาดาล อีกทั้งยังได้พัฒนา โดยนำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) มาใช้ผลิตน้ำประปา ช่วยลดต้นทุนในการผลิตเพราะประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 30 % ลดภาวะโลกร้อน เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด” นายวรพันธ์ เปิดเผยว่า ข้อดีของระบบประปาแบบนวัตกรรมใหม่


1.ความสะดวกสบาย ช่วยให้ชาวบ้านเข้าถึงน้ำประปาที่มีคุณภาพ เเละเป็นระบบอัตโนมัติทุกขั้นตอน
2.มีกระบวนการและขั้นตอนการบำบัดและตรวจสอบที่ใส่ใจความสะอาดและความปลอดภัยของน้ำที่ให้บริการก่อนจะถึงครัวเรือนของท่าน
3. ลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อที่มากับน้ำ
จุดเด่นของระบบประปาแบบนวัตกรรมใหม่นี้ มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำได้ทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาล และขยายเส้นทางการให้บริการได้ง่าย ตามความต้องการของพื้นที่หรือจำนวนประชากรและครัวเรือน เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยและเสถียรภาพ การตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำทำให้มั่นใจว่าระบบจะทำงานได้ตามที่กำหนดในระยะยาว


ซึ่งผลงานล่าสุด โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาอุปโภคบริโภคประชาชน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ทาง บริษัท ได้ทำการติดตั้งระบบประปา “ Water Tech “WT-01” ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 3 หมู่บ้าน ได้มีน้ำประปาที่ใสสะอาดไว้บริโภค โดยมีชาวบ้านจาก 3 หมู่บ้านได้มาร่วมพิสูจน์น้ำประปา ใส-สะอาด-ปลอดภัย-ดื่มได้จริง