“ธรรมนูญ”นายอำเภอเมืองปทุมธานี มอบทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 2 ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 290 ทุน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 7ส.ค.2566 นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการชุมชนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่ตำบลบางกะดี โดยมี นายจักรพันธ์ กิ่งแก้ว พลังงานจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี นางพัชราพร ราชโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี นางธรรมสรณ์ บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง นางสาวสุภศรี ชุมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางกะดี คพรฟ.ตำบลบางกะดี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบทุนฯ

โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี จำนวน 203 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 406,000 บาท ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบางกะดี Bangkadi Community Hall โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เวลา 10.30 น. มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง จำนวน 65 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 130,000 บาท ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง อาคาร 2 (สีเทาแดง) โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เวลา 11.15 น. มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี จำนวน 22 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท ณ หน้าอาคารเรียน 1 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน 290 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 580,000 บาท โครงการชุมชนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 2 เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 2ได้กำหนดไว้