สมุทรปราการ-การเคหะฯร่วมกับบริษัทสาครเคเบิ้ล และฝ่ายนิติบุคคลโครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 จัดกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ โดยนำขยะที่เหลือใช้ในครัวเรือนคัดแยกนำมาแลกเป็นสิ้นค้ากลับไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อเมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ที่ลานอเนกประสงค์โครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 ถ.ตำหรุ-คลองเก้า ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ การเคหะแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท สาครเคเบิ้ล จำกัด และฝ่ายนิติบุคคลโครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 จัดกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ โดยให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ในโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสมาชิก โดยนำขยะที่เหลือใช้ในครัวเรือนของชีวิตประจำวัน คัดแยกนำมาชั่งกิโลเพื่อวัดน้ำหนักเพื่อแลกเป็นสินค้าด้านอุปโภคและอุปการต่างๆ อาทิเช่น แป้ง สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ไข่ไก่ มาม่า ร่วมถึงเครื่องดื่มและสินค้ารายการอื่น ๆอีกมากมาย นำกลับไว้ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีก

โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวชุมชนที่พักอาศัยอยู่ในโครงการ ได้ร่วมกิจกรรมและร่วมกันรณรงค์ประหยัดพลังงาน โดยการช่วยกันคัดแยกขยะที่เหลือใช้นำกลับมาประโยชน์ใหม่ พร้อมทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาโลกร้อน รวมถึงยังเป็นการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

เพียงให้ชาวบ้านที่นำขยะที่คัดแยกมาเข้าระบบ 3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกจะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Gepp Rewards เป็นสมาชิกก่อน จึงไปที่ขั้นตอน 2 ที่มีการจัดการคัดขยะ ส่วนขั้นตอนที่ 3 จะนำขยะไปชั่งกิโลเพื่อหาปริมาณน้ำหนักว่าเท่าไร จึงนำน้ำหนักที่ได้ไปแลกเป็นสินค้าต่างๆนำกลับไปบริโภคและใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป