ผู้ว่าฯชลบุรีอ่านสัญญาบัตร โปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗) เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่พระธรรมวชิราลังการ ณ พระอุโบสถ วัดบางพระ วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดชลบุรี

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานพิธีฝ่ายฆราวาสและอ่านสัญญาบัตร ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ให้ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗) เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่พระธรรมวชิราลังการ ณ พระอุโบสถ วัดบางพระ วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เข้าถวายสักการะ อ่านสัญญาบัตร พระสงฆ์ทั้งนั้น เจริญชัยมงคลคาถา ซึ่งวัดบางพระวรวิหาร เป็นวัดราษฎร์มหานิกาย ดั้งเดิมมาแต่โบราณอาจสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ หรือสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชุนบางพระ ชายชาวบางพระที่อายุครบบวชเกือบทั้งหมดจะบวชที่วัดนี้ ต่อมาเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2400 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค พร้อมด้วยเจ้าจอมและข้าราชบริพาร โดยเรือพระที่นั่งลำใหญ่ชื่อ “โผเผ่นทะเล” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาทิพากรวงศ์มหาโกศาธิบดี (ขำ บุญนาค) บูรณปฏิสังขรณ์