พรรคพลังประชารัฐ เคาะแล้ว ให้ พล.อ.ประวิตร นั่งหัวหน้าพรรคตามเดิม “ธรรมนัส” ผงาดนั่งเลขาฯ พปชร. ส่วน “สันติ” เปลี่ยนไปนั่งรองหัวหน้าพรรคแทน

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2566 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 3/2566 ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเพิ่ม หลังนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แจ้งพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคลาออก จากนั้นเมื่อเข้าสู่วาระการเลือกตำแหน่งหัวหน้าพรรค นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา ได้เสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร เป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งเพียงชื่อเดียว โดยไม่มีใครเสนอชื่ออื่นแข่งขัน ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรค ได้มีการเสนอชื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.พะเยา ให้ดำรงตำแหน่งเพียงชื่อเดียวเช่นกัน ขณะที่นายสันติ พร้อมพัฒน์ ได้ขยับขึ้นไปเป็นรองหัวหน้าพรรค

ขณะที่ตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคอื่นๆ ประกอบด้วย นายไพบูลย์ นิติตะวัน นายวิรัช รัตนเศรษฐ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ และ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง ขณะที่นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ยังเป็นเหรัญญิกพรรค และ พล.อ.กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ เป็นนายทะเบียนพรรคเหมือนเดิม

ส่วนกรรมการบริหารพรรคคนอื่นๆ ได้แก่ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส นายยงยุทธ สุวรรณบุตร นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา นายสกลธี ภัททิยกุล นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ นายอภิชัย เตชะอุบล นายอัครวัฒน์ อัศวเหม นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สส.ราชบุรี นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร นายสุธรรม จริตงาม สส.นครศรีธรรมราช นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ สส.หนองคาย น.ส.กาญจนา จังหวะ สส.ชัยภูมิ

ทำให้พรรคพลังประชารัฐมีรายชื่อกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 21 คน จากเดิม 16 คน