ผู้ว่าฯชลบุรีนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เมื่อเวลา 19.19 น. วันที่ 28 ก.ค.2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้วางพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวนำข้าราชการประชาชนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาลทหาร ตำรวจ พลเรือนและภาคประชาชน เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

จากนั้น นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล พสกนิกรชาวจังหวัดชลบุรี มีความปลาบปลื้มปีติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ศกนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อขจัดปัดเป่าปัญหาความทุกข์ยากของอาณา ประชาราษฎร์เพื่อให้อยู่ดี กินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยถ้วนหน้า รวมทั้งพระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างสรรค์ให้สังคมไทยให้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็นในใต้ร่มพระบารมี พระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จักสถิตอยู่ในดวงใจของทวยราษฎร์ตลอดไป

จากนั้น ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อด้วยเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกล่าวทรงพระเจริญอย่างกึกก้องพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทย