สมุทรปราการ-“นันทิดา”นายกอบจ.สมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติงานกิจกรรมวิพิธทัศนา ศิลปะสรรพสรรค์ เอนกอนันต์ล้ำค่าถ่ายล้ำค่าไทย ที่ทางคณะครูและรักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการร่วมกันจัดขึ้น ในการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมานางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ร่วมเป็นเกียรติงานกิจกรรมวิพิธทัศนา ศิลปะสรรพสรรค์ เอนกอนันต์ล้ำค่าถ่ายล้ำค่าไทย ที่ทางคณะครูและรักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการร่วมกันจัดขึ้น ในการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่บริเวณห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ชั้น 3 ของโรงเรียนฯ ภายในงานได้มีการจัดแสดงระบำโบราณคดี รำฉุยฉายพราหมณ์ รำกระบี่กระบอง และการแสดงโขน โดยกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชาของนักเรียนระดับมัธยม โดยมีการแสดงดนตรี โดยกลุ่มดุริยางค์สากล สำนักการสังศิต จากกรเอมศิลปากร มาทำการบรรเลงในงานนี้ด้วย