กรมการแพทย์แจ้งรายละเอียด แนวทางรักษาโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการ 5+5 กักเอง 5 วัน เข้มตัวเอง 5 วัน เป็นแนวทางให้รพ.จัดการ ส่วนคนป่วยหนัก ขึ้นกับหมอ

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2565 นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 แบบ 5+5 ว่า แนวทางการดูแลแบบ 5+5 คือ การแยกกักรักษาที่บ้าน 5 วัน ร่วมกับใช้ชีวิตตามปกติ แต่ต้องสังเกตอาการและเข้มป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด อีก 5 วัน ทั้งล้างมือ ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง

ทั้งนี้เรื่องนี้กำหนดอยู่ในแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคโควิด 19 ฉบับล่าสุดอยู่แล้ว แต่จะเป็นทางเลือกโดยระบุว่าหากจังหวัดไหน รพ.ไหนที่มีปัญหาเรื่องเตียง เราก็กำหนดในเรื่องของการแยกกักรักษา 5 วันหรือ 7 วันก็ได้ แล้วไปเข้มป้องกันตนเองอีก 3 หรือ 7 วัน ให้ครบ 10 วันตามกำหนด

อย่างไรก็ตาม อาจจะมีการปรับแนวทางเวชปฏิบัติหรือไกด์ไลน์ใหม่อีกว่า หากไม่มีอาการ ไม่มีอะไรเลย ก็จะกำหนดว่าแยกกัก 5 วัน คัด 7 วันออก ส่วนกลุ่มที่มีอาการมากต้องรักษาใน รพ. ระยะเวลาในการรักษาก็จะขึ้นกับการวินิจฉัยของแพทย์ อาการของผู้ป่วย